Medieproduktion og ledelse

Medieproduktion og Ledelse

Styr på det kreative

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 

Her har vi samlet de spørgsmål vi oftest får stillet af ansøgerne til Medieproduktion og Ledelse.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Den 15. marts kl. 12.00.

Kan jeg søge, hvis jeg først bliver student til sommer?

Du kan godt søge ind, selvom du først får dit bevis til sommer. Du skal blot vedlægge en studiebekræftelse med foreløbige karakterer fra dit uddannelsessted sammen med din ansøgning i KOT.

Hvordan søger jeg ind?

Du skal søge elektronisk gennem den koordinerede tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Hvornår er der optagelsesprøve?

Datoerne i forbindelse med optagelsesprøven kan skifte fra år til år. 

Kan jeg søge flere uddannelser samtidig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole?

Ja, det kan du. Men du skal sende en ansøgning til hver uddannelse .

Skal jeg vedhæfte dokumentation til min ansøgning?

Ja, du har pligt til at oplyse om alle tidligere beståede uddannelseselementer. Dokumentation skal uploades når du søger på optagelse.dk

Hvordan dokumenterer jeg min erhvervserfaring?

Du kan sende en kopi af din kontrakt. Vær opmærksom på at varighed og timeansættelsen skal fremgå og om muligt en beskrivelse af arbejdsopgaver. En udtalelse fra arbejdsgiver med ovennævnte information er også tilstrækkelig.

Skal jeg vedhæfte et CV, når jeg søger om optagelse via KOT?

Nej, det vil ingå som en del af forprøven.

Jeg har en eksamen fra Rudolph Steiner. Gælder der særlige regler for mig?

Ja, hvis du har en Rudolph Steiner eksamen, skal du søge ind med dispensation. I din KOT ansøgning på optagelse.dk skal du vedlægge forsiden af dit vidnesbyrd.

Jeg kommer fra et andet land end Danmark. Kan jeg søge ind?

Hvis du er udlænding fra Norden (dvs. Norge, Sverige, Finland og Island) eller et EU/EØS land, har du ret til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark på samme vilkår som danske statsborgere. Det betyder altså, at du ikke skal betale for uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det eneste du skal være klar over er, at undervisningen vil foregå på dansk på nær et enkelt semester, hvor undervisningen udelukkende vil foregå på engelsk.

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark, mens de studerer - der skal altså ikke søges om opholdstilladelse for at læse i landet.

Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer.

Kan jeg søge om at få meritoverført fag fra andre uddannelser?

Ja, du kan få merit for fag, du har bestået andre steder, og som er dækkende for undervisning på Medieproduktion og Ledelse. Vi vurderer dine muligheder for merit allerede ved din optagelse på studiet på baggrund af dine oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer.

Det er også muligt selv at søge om overførsel af merit fra andre videregående uddannelser. Dog kan du først søge om merit, når du er optaget på uddannelsen. Læs om de praktiske detaljer for meritoverførsel.

Kan jeg søge om optagelse, hvis jeg allerede har gennemført en kandidatuddannelse?

Har du en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Da vores uddannelser har mange ansøgere, er det et særsyn, at vi har ledige pladser.

Vi har dog mulighed for at dispensere, men dette sker sjældent, da vi kun kan dispensere, når der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan fx være, at du er forhindret i at bruge din beståede kandidatuddannelse. Eksempelvis en læge, der har mistet førligheden i sin arm. Arbejdsløshed er eksempelvis ikke grund nok til dispensation.

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?

Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder dig på at komme ind på Medieproduktion og Ledelse. Men det er en god idé først at læse al information om uddannelsen igennem på vores hjemmeside.

Kan I anbefale kurser, som kan forbedre mine chancer for at komme ind?

Nej, som udgangspunkt kan vi desværre ikke anbefale kurser eller højskoler, da det er meget individuelt hvilke forudsætninger, den enkelte ansøger besidder i forvejen. 

Skal jeg være god til engelsk?

Det er ikke et decideret krav, at du taler engelsk for at læse Medieproduktion og Ledelse. Du skal dog være opmærksom på, at der er et internationalt semester på uddannelsen, hvor undervisningen vil foregå på engelsk.

Skal jeg have erhvervserfaring? Og i så fald hvor meget?

Erhvervserfaring er ikke et krav. Graden af erfaring varierer meget fra studerende til studerende. Et praktikforløb på 3 måneder kan vise sig at være mere værdifuldt end et studiejob i fem år. 

Hvad er gennemsnitalderen for jeres studerende?

Gennemsnitalderen for studerende på Medieproduktion og Ledelse er 23-24 år.

Tilbyder I standby-plads?

Ja, vi tilbyder standby-plads til ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, men som vi ikke umiddelbart har plads til.

Får du tilbudt en standby-plads betyder det, at du kommer på en prioriteret venteliste og får tilbudt en studieplads, hvis der er andre, der falder fra. Du står på standby-listen indtil to uger efter studiestart.

Hvis du har taget  imod tilbuddet om en standby-plads, men ikke bliver optaget på en ledig plads, er du sikret optagelse på uddannelsen senest året efter, at du har søgt.

Hvad hvis jeg bliver tilbudt en plads, men må afslå, kan jeg så søge igen?

Det skader ikke dine chancer næste år, hvis du bliver optaget i år og takker nej. Dog skal du være opmærksom på, at både optagelsesprocessen og ansøgerfeltet kan se anderledes ud næste år. Hvis du takker nej til en studieplads i år, er der altså ingen garanti for, at du bliver optaget næste år.

Jeg opfylder ikke adgangskravene. Kan jeg søge om dispensation?

Ja, opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at søge dispensation. Læs om hvordan du søger dispensation.

Kan jeg tage et fag eller et semester på Medieproduktion og Ledelse?

Ja, på Medieproduktion og Ledelse modtager vi gæstestuderende for et helt semester af gangen svarende til 30 ETCS, eller for kortere forløb, såfremt vi har ledige pladser. Læs mere om hvordan du bliver gæstestuderende (meritstuderende). 

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Mere om optagelse på Medieproduktion og Ledelse