Skip to main content

Dispensation

Sådan søger du om dispensation fra de gældende regler om optagelse på  vores grunduddannelser.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse du gerne vil ind på, men har andre kvalifikationer, du mener er lige så gode, kan du søge om dispensation.

Der findes ikke et særligt skema til dispensation, så du skal selv skrive en dispensationsansøgning. Det er vigtigt, at du vedlægger dokumentation for de særlige forhold – fx i form af en lægeerklæring, en udtalelse fra dit gymnasium, osv., naturligvis alt afhængig af, hvad du søger dispensation fra.

Ansøgning om dispensation skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk - inden ansøgningsfristens udløb. Husk at sætte kryds i feltet om, at du søger om optagelse med særlig tilladelse.

Ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:

  • Tydelig identifikation (navn, adresse)
  • Klar angivelse af hvad du ønsker at søge dispensation fra
  • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, lægeattest etc.)
  • Begrundelse for hvorfor du ønsker at søge dispensation


Din ansøgning med bilag skal uploades via optagelse.dk. Send derefter en mail til jura@dmjx.dk til orientering.

Svar på din ansøgning om dispensation

Vi bestræber os på at give afgørelse på en dispensation, inden forprøven starter, men det kan vi ikke altid garantere, da tidspunktet for ansøgningen og start på forprøve ligger meget tæt.

Derfor er det altid en god ide at gå i gang med forprøven, selvom man måske ikke har fået svar på sin dispensationsansøgning, når forprøven starter.

Du kan finde mere information om at søge om dispensation fra adgangskravene på de enkelte uddannelser her:

TV- og medietilrettelæggelse

Medieproduktion og Ledelse

Coded Design

Grafisk Design

Interaktivt Design

Kreativ Kommunikation

Kommunikationsuddannelsen