Skip to main content
Forsknings og udviklingscenter kommunikation ledelse

Kommunikation styrer

Center for Kommunikation og Ledelse

Hvordan stiller man skarpt på en faglighed, der buldrer afsted? 

Centret vil belyse og forstå udviklingen indenfor strategisk kommunikation, virksomhedskommunikation, offentlig kommunikation og markedskommunikation. Herunder interaktionen mellem medietekster, kommunikative former og produkter og de samfundsmæssige og brugerrelaterede kontekster og strategier, som interaktionen foregår i.

Strategisk kommunikation har stor betydning i vores moderne samfund. Medier, virksomheder, organisationer og politiske aktører er alle del af et stadig mere kommunikerende samfund, hvor evnen til at kommunikere professionelt og troværdigt er afgørende for succes. Strategisk kommunikation er vigtigt både i det daglige men også i kritiske situationer, hvor organisationens overlevelse er på spil.

Forsknings- og udviklingsprojekterne i Center for Kommunikation og Ledelse fokuserer således på de strategiske og ledelsesmæssige perspektiver indenfor kommunikation og kombinerer tværfaglige og mange facetterede teorier og metoder. Formålet er at udvikle og formidle ny viden af betydning for højskolens uddannelser – fra professionsbachelor til diplom- og kandidatuddannelser, og desuden være til betydelig gavn for hele medie- og kommunikationsbranchen. Som udgangspunkt består al forskning i centeret af anvendt forskning – forstået som eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder.  

 

Centerleder

Forskere