Skip to main content
Forsknings og udviklingscenter Pædagogisk Udvikling og Digitalisering

Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet

Vi sætter pædagogisk udvikling og digitalt understøttet undervisning i fokus.

Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet arbejder målrettet med at styrke pædagogisk udvikling og digitalt understøttet undervisning på hele DMJX. Her kan du læse om en række af vores fokusområder og kerneopgaver. 

 

Pædagogisk udvikling med refleksiv praksislæring

Refleksiv praksislæring er en fælles pædagogisk ramme for alle DMJX’ uddannelser. Gennem varierede læringsaktiviteter lærer den studerende at koble teoretisk refleksion med viden om praksis i uddannelsens branche. Det sker med henblik på, at den studerende lærer at kunne begrunde og kvalificere sine egne handlinger i praksis.

Refleksiv praksislæring er en strategisk indsats for DMJX.

Den pædagogiske udvikling sætter ind via:

  • Forsknings- og udviklingsprojekter
  • Temamøder på tværs af DMJX’ uddannelser
  • Workshops på uddannelserne
  • Kompetenceudvikling af nye undervisere 

 

Digitalt understøttet læring

Centeret tilbyder pædagogisk og didaktisk sparring til, hvordan undervisere på DMJX kan understøtte og udvikle undervisningen digitalt. Dette sker med afsæt i refleksiv praksislæring (RPL), skolens pædagogiske udgangspunkt. Centeret giver digitale perspektiver på RPL ved videndelingsmøder, workshops og gennem online ressourcer, ligesom den enkelte underviser kan få hjælp til at udvikle sin undervisning.

Læs mere om DMJX Tools og/eller kontakt pædagogisk udviklingskonsulent Annegrete Skovbjerg (kontaktdata neden for).

 

Forsknings- og udviklingsprojekter

DMJX’ undervisere arbejder med pædagogiske udviklingsprojekter, der giver general viden, jf. Frascati-kravene. Projekterne er desuden vigtige løftestænger ift udvikling af en fælles forståelse af refleksiv praksislæring og den fagdidaktiske tænkning.

Det er blevet til projekter om fx:

  • Metoder til at fremme refleksiv kompetence. Læs mere her
  • Digital undervisning under Covid-19. Læs mere her
  • Refleksiv skrivning. Læs mere her.
  • Professionel identitetsdannelse i praktikken. Læs mere her
  • Fritidsjobbet som læringsarena gennem studenterdreven aktivering i undervisningen. Læs mere her
  • Brug af AI i undervisning på Journalistik og Kommunikation 

 

Centret og denne side er under udvikling og vil snart blive suppleret med flere områder. Blandt andet om vores adjunktforløb, grundkurser for eksterne undervisere samt om vores arbejde med kvalitet.

Artikler fra tidsskriftet MediaJournal