Medieproduktion og ledelse

Medieproduktion og Ledelse

Styr på det kreative

Forprøve

Alle ansøgere skal deltage i en forprøve for at komme i betragtning til optagelsesprøven.

 • 27. marts 2020 udsendes forprøven pr. email.
 • 6. april 2020 er sidste frist for besvarelse.

Forprøven foregår digitalt. Du kan tage den hjemme eller andet sted, hvor du har adgang til internet.

Forprøven består af 3 dele: 

 1. Kompetence CV
 2. Personlig præsentation
 3. Test

1. Kompetence CV

Du skal udarbejde et CV på max 2 sider med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder:

 • Dit navn, adresse, mail, tlf.nr. og dit foto
 • Relevant erhvervserfaring, uddannelse, frivilligt arbejde, andre erfaringer og meritter
 • En kort profiltekst der beskriver dine nøgleerfaringer og kompetencer fra job eller frivilligt arbejde, som er relevant ift. Medieproduktion og Ledelse
 • Titlen på dit drømmejob om 5 år
 • Hvor mange gange du har søgt Medieproduktion og Ledelse

2. Personlig præsentation

Du skal lave en videopræsentation á 1 minuts varighed  af dig selv. Du skal fortælle en historie, der viser et resultat, du har skabt. Du kan f.eks. udvælge en situation, hvor du har gjort det rigtig godt og fik mulighed for at udfolde dig på den helt rigtige måde. Eller en situation, hvor du har oplevet, at du gjorde en forskel. Din historie kan hentes fra både dit fritidsliv og dit arbejdsliv. Alt er muligt. Det er op til dig, hvordan du bedst viser, hvor din indsats har gjort en forskel eller skabt et resultat.

3. Test

Online mutiple choice, der har til formål at sikre os, at du har sat dig ind i vores skole, uddannelse og fagene.  

Aflevering af forprøven

I invitationen til forprøven får du en præcis beskrivelse af, hvordan den skal afleveres. Sammen med forprøven skal du også uploade bevis for din adgangseksamen eller, hvis den endnu ikke er afsluttet, en studiebekræftelse med foreløbige karakterer fra din skole.

Bedømmelse

På baggrund af oplysningerne i dit ansøgninsskema, eksamensresultater fra din adgangseksamen og besvarelsen af din forprøve vurderer vi, om du skal inviteres til at deltage i optagelsensprøven.

Vi lægger i udvælgelsen bl.a. vægt på:

 • Gode resultater fra den gymnasiale uddannelse
 • Dine kommunikationsevner - både skriftligt og mundtligt. Kan du udtrykke dig klart, skrive fejlfrit, lytte, afkode en situation og kommunikere derefter
 • Dine samarbejdsevner, empati og åbenhed, og dine evner til at se muligheder og løsninger, også når der er travlt
 • Erhvervserfaring, uddannelse eller faglig indsigt der kan være et aktiv, når man skal arbejde med kommunikation, ledelse og mennesker
 • Initiativ og drive. Erfaring fra egne projekter, frivilligt arbejde, deltagelse i medierelevant arbejde i skole, aktiv i foreningssammenhænge
 • Kundskaber i engelsk
 • Gennemførte relevante kurser med relation til medie, kommunikation og ledelse 
Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Mere om optagelse på Medieproduktion og Ledelse