Dispensation

Sådan søger du om dispensation fra de gældende regler om optagelse på vores grunduddannelser.

Dispensation fra de formelle adgangskrav
Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse du gerne vil ind på, men har andre kvalifikationer, du mener er lige så gode, kan du søge om dispensation.

Sådan søger du om dispensation
Der findes ikke et særligt skema til dispensation, så du skal selv skrive en dispensationsansøgning. Det er vigtigt, at du vedlægger dokumentation for de særlige forhold – fx i form af en lægeerklæring, en udtalelse fra dit gymnasium, osv., naturligvis alt afhængig af, hvad du søger dispensation fra.

Ansøgning om dispensation skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk - inden ansøgningsfristens udløb. Husk at sætte kryds i feltet om, at du søger om optagelse med særlig tilladelse.

3-gangsreglen
Reglen er afskaffet med den nye adgangsbekendtgørelse. Du skal derfor ikke længere søge dispensation, hvis du tidligere har været indskrevet på to eller flere videregående uddannelser.

Kandidatreglen
Efter endt kandidatuddannelse er det muligt at søge ind på en ny bachelor- eller kandidatuddannelse, men optagelse på det nye studie kræver, at der er ledige pladser.

Ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:

 • Tydelig identifikation (navn, adresse)
 • Klar angivelse af hvad du ønsker at søge dispensation fra
 • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, lægeattest etc.)
 • Begrundelse for hvorfor du ønsker at søge dispensation


Læs om dispensationsansøgning til efter- og videreuddannelser

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Croquis drawing session 1 minute #croquis #drawing #illustration #doodle #sketch #dmjx #
 • AI-concepts
_
#dmjxkk #dmjx #machinelearning #artificialintelligence #ai #technology
 • Exhausted
_
#dmjx #dmjxkk
 • Reflecting 
_
#learningbyreflection #learning #reflection #dmjxkk #dmjx
 • Reflecting on the past experience using reflection cards
_
#dmjx #dmjxkk #reflection #learning #learningbyreflection
 • AI-concept
_
#technology #dmjx #dmjxkk #artificialintelligence #machinelearning
 • AI-concepts
_
#machinelearning #artificialintelligence #dmjxkk #dmjx #technology
 • AI-concepts
_
#technology #dmjx #dmjxkk #artificialintelligence #machinelearning