Skip to main content
NJC - Nordisk journalistcenter

Videns- og kursuscenter for nordisk journalistik

Nordisk Journalistcenter

Giver journalistikken et nordisk perspektiv gennem efteruddannelse, kurser og netværksaktiviteter

Dette gøres gennem fem fokusområder

  • Den nordiske mediemodel
  • Digital omstilling i mediebranchen
  • Klimajournalistik
  • Arktis som område
  • Løsningsorienteret journalistik

Aktiviteter

NJC's aktiviteter kan deles op i fire grupper

  • Uddannelse – i form af kurser, seminarer og konferencer i Norden, Ukraine og Baltikum
  • Udveksling – netværksopbygning og udveksling mellem nordiske og russiske journalister
  • Formidling – af ny, journalistisk viden med et nordisk perspektiv
  • Forskning – og kortlægning af mediespecifikke områder som f.eks. selvcensur og pressefrihed

Læs mere om NJC’s aktiviteter på njc.dk

Forankring på DMJX

Nordisk Journalistcenter er forankret i afdelingen for Forskning og Udvikling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Derfor er der også et naturligt samarbejde med forskere og undervisere på DMJX, ligesom centeret også samarbejder med andre nordiske forskningscentre, uddannelsessteder og medieklynger for at sikre den nyeste viden.

Nordisk afsæt

NJC har siden grundlæggelsen i 1957 arbejdet med uddannelse af journalister og skabelse af journalistiske netværk på tværs af de nordiske lande. Arbejdet bygger på en tilknytning til Nordisk Ministerråd og nordiske institutioner generelt.