Medieproduktion og ledelse

Medieproduktion og Ledelse

Styr på det kreative

Optagelsesprøve

På baggrund af oplysningerne i dit ansøgningsskema, eksamensresultater fra din adgangseksamen og besvarelsen af din forprøve vurderer vi, om du skal inviteres til at deltage i optagelsesprøven.

Vi inviterer ca. 120 ansøgere til den skriftlige del af optagelsesprøven og efterfølgende vil nogle ansøgere blive inviteret til en samtale.

COVID-19 Optagelsesforløbet kan blive ændret både i forhold til indhold og datoer alt efter, hvordan situationen med udbruddet af COVID-19 forløber. Vi skal nok holde dig opdateret.

  • Den skriftlige prøve afholdes den 6. maj 2020
  • Prøven  varer ca. 3 timer.
  • Det præcise tidspunkt vil være anført i invitationen.

Sådan foregår den skriftlige prøve

Prøven varierer fra år til år, derfor er det ikke muligt at se tidligere prøver. Prøven  består af et antal opgaver, som afprøver din:

  • Opgaveforståelse, evne til at prioritere og arbejde under en tidsramme
  • Analytiske kompetencer og evne til problemløsning
  • Færdighed i at skrive korrekt dansk, herunder tegnsætning
  • Fornemmelse for at afkode en situation og roller, herunder at tilpasse sprog og adfærd til bestemte situationer
  • Relationskompetencer, lyst og åbenhed til samarbejde med andre

Hvordan forbereder jeg mig bedst?

Du kan som sådan ikke forberede dig specifikt til prøven, da den fokuserer på dine evner inden for samarbejde og kommunikation samt dit talent for problemløsning, analyse, og det at kunne navigere i kompleksitet. Men gode skrivefærdigheder vil være en hjælp. Det vil også være en fordel, hvis du kan analysere dig frem til, hvad en målgruppe har behov for, og at du har et ærligt og åbent menneskeligt sind med plads til forståelse af dig selv og andre. Vær forberedt på delopgaver på engelsk.

Prøven foregår digitalt

Inden du deltager i prøven skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale prøvesystem, og at det virker på din computer. Du finder vejledningen på siden digital optagelsesprøve.

Regler og praktisk information om prøven

  • Under prøven må du ikke være i elektronisk forbindelse med andre eller have mobiltelefonen tændt

Det er dit ansvar at dit udstyr fungerer.

Du får svar på prøven senest den 27. maj. 2020

Samtale

Vi inviterer nogle ansøgere til en samtale inden den endelige udvælgelse.

Samtalerne afholdes (INDTIL VIDERE) på Emdrupvej 72, København NV.

I særlige tilfælde kan samtalen foregå via Skype.

Sådan foregår samtalen

Samtalen varer max. 15 minutter. Interviewerne er interesserede i dit faglige og personlige potentiale samt din egnethed til at gå på Medieproduktion og Ledelse.

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

 

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Mere om optagelse på Medieproduktion og Ledelse