Skip to main content
Alle DMJX’ uddannelser veksler mellem undervisningsforløb med fremmøde på DMJX og fuldtids praktikophold i organisationer i branchen. Undervisningen på DMJX er dybt forankret i et fokus på at veksle mellem teori og praksis. (Foto: Anders Sune Berg)
Foto: Anders Sune Berg

Er DMJX for dig?

Læs på DMJX

Bliv klogere på vores uddannelser, og mød os til Åbent hus

På DMJX tror vi på, at man kan gøre gavn med bedre kommunikation. Ved at skabe kommunikation, der gør en forskel for os alle sammen.

Verden er fuld af nye talenter, stemmer og perspektiver, som skal høres. Vi tror på, at vi gennem vores fagligheder kan være en platform for dem, deres historier og deres idéer.

Derfor har vi et mål om at tilbyde fremragende uddannelser. Så vi kan klæde dig på til at lykkes med at gøre gavn i en foranderlig verden.

En praktisk og varieret hverdag på studiet

Alle DMJX’ uddannelser veksler mellem undervisningsforløb med fremmøde på DMJX og fuldtids praktikophold i organisationer i branchen. Undervisningen på DMJX er dybt forankret i et fokus på at veksle mellem teori og praksis. Du lærer således både at reflektere over og inddrage relevant teori og viden, men det sker altid med henblik på at blive dygtigere til at producere og gennemføre noget i praksis.

Derfor vil du opleve, at undervisningen løbende varierer på tværs af fx forelæsninger med undervisere og forskere fra DMJX, litteraturlæsning og gæsteoplæg. Du skal lave masser af øvelser, gruppe- og projektarbejde og fremlæggelser. Ligesom du skal lave masser af egenproduktion og reflektere over dit og dine medstuderendes arbejde.

På DMJX får du i det hele taget en hverdag, hvor du de fleste dage møder op på campus til undervisning og gruppearbejde. Så når du bliver optaget på DMJX, forpligter du dig faktisk til at møde op på studiet. For at kunne deltage i eksamen og bestå et undervisningsforløb på DMJX, skal du som studerende leve op til kravene om fremmøde og aktiv deltagelse.

Kom til Åbent hus

20. februar kl. 16-19 på DMJX i København

22. februar kl. 16-19 på DMJX i Aarhus

Alt om Åbent hus -->

Du kommer ud i virkeligheden

Du skal i praktik som et led i din uddannelse på DMJX. Her får du mulighed for at bruge dine nye kompetencer i praksis, og du lærer at indgå i en almindelig dagligdag på en rigtig arbejdsplads. For mange af vores studerende danner praktikperioden også afsæt for ansættelse efter endt uddannelse.

En praktikperiode er både et helt reelt møde med arbejdsmarkedet, hvor du kommer til at indgå på en arbejdsplads på næsten lige vilkår med færdiguddannede kollegaer. Men det er samtidig et læringsrum, hvor du først og fremmest er til stede for at tilegne dig nye kompetencer gennem deltagelse i arbejdet, og hvor du som praktikant modtager løbende feedback. Efter endt praktik skal du reflektere over, hvad du har lært, og praktikperioden vil gøre dig klogere på, hvilke fagområder du vil specialisere dig i eller på anden måde forfølge i dit videre uddannelses- og karriereforløb.

En grundfaglighed med internationale muligheder

På DMJX tilbyder vi dig en grunduddannelse. Vi lærer dig alle de grundlæggende metoder og værktøjer inden for dit fag, men vi lærer dig også at lære videre på egen hånd. Du står foran et langt arbejdsliv i nogle brancher, hvor nye trends kommer flyvende med raketfart. Gennem gæsteoplæg i undervisningen, praktikperioder og din løbende opgaveløsning bliver du introduceret for relevante tendenser, men formålet med grunduddannelsen er først og fremmest at klæde dig på til selv at forstå og bruge de mange nye tendenser, der vil dukke op i løbet af din karriere.

Du kan give din uddannelse på DMJX et internationalt perspektiv. På alle vores uddannelser har du mulighed for selv at rejse på udveksling og/eller deltage i internationale forløb på DMJX med medstuderende fra hele verden. Flere uddannelser har også mulighed for praktik i udlandet. DMJX har masser af samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden, og vi både sender og modtager rigtig mange udvekslingsstuderende hvert år. Der er således rigtig gode muligheder for at komme afsted på udlandseventyr.

Uddannelser med gennemslagskraft

En uddannelse på DMJX er dog også mere og andet end det rent faglige og professionelle. Vi er ikke kun optaget af karakterer, men af dannelse af hele karakteren. Der er derfor et stort socialt aspekt i alle vores uddannelser. Du skal lære at samarbejde med mange typer af mennesker fra forskellige fagligheder. Du skal lære at samarbejde med professionelle partnere såvel som medvirkende personer fra hele samfundet. Du skal i det hele taget være forberedt på, at din tid på DMJX bliver nogle utroligt formative år for dig, hvor du udvikler dig som menneske.

Med en uddannelse fra DMJX får du mulighed for at producere idéer, indhold og projekter med stor gennemslagskraft i samfundet.

Vi sørger for værktøjerne og rammerne. Resten er op til dig. Du udvikler, innoverer, afprøver og justerer. Du udvikler dit talent sammen med os.

 

Hvordan er det at være studerende på DMJX? Mød fire studerende fra vores forskellige uddannelser i denne video. DMJX har campus i både Aarhus og i København. Vi har cirka 1.800 professionsbachelorstuderende på tværs af seks uddannelser og i alt ni studieretninger.

Læs det her, før du søger ind

Hvad forventer vi af dig som studerende?

Du møder op på studiet hver dag
Der er som udgangspunkt daglig undervisning på DMJX, og derfor er der også mødepligt. Undervisningen foregår på hold og i tæt samarbejde med dine medstuderende. I skal typisk løse opgaver sammen i løbet af dagen, og vi inddrager aktivt jeres arbejde i undervisningen. Derfor stiller vi krav om, at du møder op på campus, da undervisningen for både dig og dine medstuderende er afhængig af dit aktive bidrag.

Du studerer på fuld tid
Du skal forvente at bruge cirka 40 timer om ugen på dine studier på DMJX. Det er tid brugt på undervisning, opgaver og andre studierelaterede faglige aktiviteter. Som studerende på en professionsbacheloruddannelse på DMJX må du derfor ikke regne med at kunne tage et studiejob i dagtimerne på hverdage.

Du samarbejder i studiegrupper
På DMJX kan du se frem til rigtig meget gruppearbejde. Al undervisning er bygget op omkring praksisnære øvelser, og de fleste opgaver – store som små – skal du løse i et professionelt samarbejde med dine medstuderende. Arbejdet i studiegrupper træner dig til virkeligheden i vores brancher, hvor mange opgaver løses i teams og i tværfagligt samarbejde.

Du giver og modtager feedback
Den faglige kultur på tværs af hele DMJX er gennemsyret af feedback. Du bliver trænet i at give og modtage feedback fra både undervisere og medstuderende. Vi forventer derfor, at du har lyst til og mod på at vise dine opgaveløsninger og produktioner frem til dine medstuderende, så vi i fællesskab kan lære af hinandens fejl og succeser.

Du griber mulighederne for at lære
Du skal ikke kunne det hele fra starten. Men du skal være med på at udfordre dig selv og sommetider komme uden for din comfort zone. Uddannelse handler om at lære noget nyt, og du lærer gennem at være nysgerrig, at udforske og at fejle. Vi tilbyder en ramme for læring og gode muligheder for at tilegne dig ny viden, så du kan blive virkelig dygtig. Dit ansvar er simpelthen bare at gribe de muligheder og gøre dig umage.

Studiemiljø

God trivsel giver bedre læring. Derfor er vi optaget af at sikre et godt fysisk og psykisk studiemiljø. Som studerende på DMJX bliver du en del af et moderne studiemiljø i helt nye bygninger, og du bliver en del af en professionshøjskole med et meget aktivt socialt liv, der understøtter din personlige og faglige trivsel og udvider dit sociale og professionelle netværk.

Studiemiljøet på DMJX er først og fremmest kendetegnet ved, at du kommer til at have rigtig meget fremmødeundervisning. DMJX’ campus bliver dit nye hjem, hvor du kommer til at få en hverdag sammen med cirka 600 andre studerende fra din egen og de andre uddannelser på DMJX. Du bliver en del af et hold, hvor I lærer hinanden rigtig godt at kende, og du får skabt et netværk for resten af livet.

Du kan sikkert ikke lade være med at engagere dig

Der er er rigt studenterforeningsliv på DMJX. Her er alverdens muligheder for at engagere sig i frivillige aktiviteter med andre studerende, uanset om det er i fredagsbaren, som tutor/rusvært for nye studerende eller i en af de mange frivillige foreninger, hvor du kan prøve kræfter med dit nye fag. Vi forventer, at du deltager aktivt i højskolens sociale liv, og du kan sikkert heller ikke lade være. Det er en gave for studiemiljøet og trivslen på DMJX, at de studerende har så meget at gøre med hinanden på kryds og tværs af uddannelser og aktiviteter.

På DMJX møder du underviserne både i den daglige undervisning, i den løbende vejledning og feedback og til den ugentlige morgensang. Vi er en mindre uddannelsesinstitution, så her bliver du ikke bare endnu et ansigt i mængden – du lærer dine undervisere godt at kende, og flere undervisere lærer både dit navn og dig at kende.

Følg studielivet på DMJX

Hvis du ikke kan vente med at få en smag af studielivet på DMJX, så tøv ikke med at følge os på sociale medier.

På Instagram giver vi mikrofonen til de studerende på tværs af alle DMJX’ uddannelser med ugentlige takeovers. Dyk ned i de forskellige studieretninger i highlights på DMJX’ Instagram-profil.

På TikTok serverer vi hurtige og algoritmevenlige indblik i studielivet på DMJX i både Aarhus og København.

Facebook og LinkedIn deler vi nyheder om uddannelserne og forskningen på DMJX, hvis du absolut ikke vil gå glip af noget.

DMJX i Aarhus
I Aarhus foregår undervisningen på den helt nye DMJX-campus, som vi indviede i 2020. Bygningen summer af liv med næsten 400 studiepladser i det åbne atrium, der går på tværs af bygningens fem etager.

I sommerhalvåret kan du tage studiegruppen med ud i solen på en af de to tagterrasser og nyde udsigten over alt fra bogtårnet til containerskibene på Aarhus Havn. I vinterhalvåret bliver du badet i lys fra vores internationalt anerkendte kunstinstallation ”Jordlys og pingpong med solen” af den schweiziske kunstner Pipilotti Rist. Udover lys- og videoprojektioner på tværs af hele stueetagen består kunstværket blandt andet af den allerede ikoniske og enorme diskokugle, som lyser hele kantinen op.

DMJX i Aarhus ligger midt i byens universitetsmiljø med tæt adgang til biblioteks- og studiefaciliteter på Det Kgl. Bibliotek, busser på Ringgaden og alverdens forsyninger fra Storcenter Nord. DMJX er omringet af ungdoms- og kollegieboliger, og så kan dine cykelben i øvrigt glæde sig over, at den nuværende DMJX-campus i Aarhus ligger både 2,5 km tættere på Aarhus midtby og intet mindre end 28 højdemeter lavere end vores gamle campus ”Bunkeren”.

 

På DMJX i Aarhus kan du studere Journalistik, Fotojournalistisk og Kommunikation samt kandidatuddannelser og tilvalgsfag i journalistik. (Video: Mads Hanberg Sørensen og Joachim Alexander Farshøj)

DMJX i København
I København har DMJX netop her i 2024 indtaget en helt ny bygning i Ørestad Nord lige ved DR Byen. Her kommer du til at veksle mellem at sidde til undervisning i et af holdlokalerne og lave gruppearbejde på en af de mange studiepladser i det 29 meter høje atrium på tværs af bygningens syv etager. I kantinen møder du både studerende, undervisere og sikkert også nogle af de cirka 1.500 branchefolk, der hvert år tager et efteruddannelseskursus på DMJX i København.

Når den kreative hjernehalvdel trænger til frisk luft, kan du enten tage med studiekammeraterne på gåtur på Amager Fælled, der ligger blot 200 meter fra campus, eller du kan tage en tur op på tagterrassen og nyde udsigten over fælleden og byen.

Fra campus er der kun en kort gåtur til biblioteks- og studiefaciliteter på Det Kgl. Bibliotek længere nede ad Emil Holms Kanal, der er masser af butikker og caféer i nærheden, og der er rig mulighed for at bo i ungdoms- og kollegieboliger lige ved siden af DMJX.

 

På DMJX i København kan du studere Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse, Tv- og Medietilrettelæggelse, Coded Design, Interaktivt Design, Grafisk Design og Kreativ Kommunikation. (Video: Caroline Pico Skov og Anna Orkild)

Opdag uddannelserne på DMJX

Der er flere muligheder for dig, der er overvejer en uddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi har seks forskellige bacheloruddannelser med i alt ni forskellige studieretninger. Måske er der en af de andre studieretninger, som du ikke har opdaget endnu?

Fælles for alle vores uddannelser er, at vi arbejder med storytelling, og vi fortæller rigtige menneskers historier. Vi bringer budskaber fra A til B, og vi arbejder med projekter, innovation og produktudvikling. Vi arbejder kritisk, konstruktiv og kreativt. Vi har indflydelse på demokratiets tilstand og samfundets sammenhængskraft og forbrugsmønstre.

Vil du tage en uddannelse med stor gennemslagskraft? Vil du blive en del af indflydelsesindustrien? Så tag et kig på vores uddannelser og studieretninger, og kom og besøg os til Åbent hus.

Job, karriere og videreuddannelse

Efter endt uddannelse på DMJX kan du få arbejde i den etablerede medie-, kommunikations- og reklamebranche, eller du kan komme til at arbejde med medier og kommunikation i bred forstand i alle typer af organisationer eller som selvstændig. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidat- eller masteruddannelse.

De fleste DMJX-uddannede får arbejde på det private arbejdsmarked, mens cirka 25 pct. af vores dimittender arbejder på en offentlig arbejdsplads. En særlig ting for DMJX-uddannede er, at mange får arbejde som selvstændige og freelancere. 12 pct. af dem, der har en uddanelse fra DMJX, arbejder som selvstændige, og det er faktisk dobbelt så mange sammenlignet med folk fra landets øvrige videregående uddannelser.

Hele Danmark bliver din arbejdsplads

Med en uddannelse fra DMJX kan du også forvente at finde arbejde i hele Danmark. DMJX har som landsdækkende uddannelsesinstitution en forpligtelse til at uddanne arbejdskraft til hele landet. Der er en stor koncentration af jobs indenfor medier og kommunikation i Hovedstadsområdet, men rigtig mange af vores dimittender arbejder allevegne i Danmark og internationalt. Det er faktisk hele 48 pct. af de uddannede fra DMJX, der arbejder udenfor Hovedstadsområdet. En lang række medievirksomheder holder til udenfor de fire største byer, og alle typer af organisationer i alle egne af landet efterspørger arbejdskraft indenfor medier og kommunikation.

En professionsbachelor fra DMJX er adgangsgivende til kandidat- og masteruddannelser

Med en professionsbacheloruddannelse fra DMJX har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Tidligere studerende fra DMJX har læst videre på kandidatuddannelser som eksempelvis Retorik og Informationsvidenskab på Aarhus Universitet, Cand.public. og Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet, Digital design & Kommunikation og Digital design & Innovation på IT Universitetet og master i Visual Communication / Moving Image på Royal College of Art i London. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, som udbyder kandidatuddannelsen, der kan vejlede dig om optagelse. At de tidligere har optaget DMJX-studerende er ingen garanti for fremtidig optagelse, men det kan give et indblik i mulighederne.

Hvis du bliver optaget på en anden uddannelsesinstitution end DMJX, kan vi måske stadig ses en anden gang. Der er mulighed for at tage merit- og tilvalgsfag på DMJX på både bachelor- og kandidatniveau, og der er også kandidatmuligheder på DMJX i samarbejde med Aarhus Universitet. Læs mere om kandidatuddannelser og tilvalgsfag i journalistik på DMJX.