Skip to main content
Forskning og udviklingscenter medier og innovation

Mediebrugeren under lup

Center for Medier og Innovation

Kan et større kendskab til brugernes handlinger bidrage til at skabe forandringer?

Centret bedriver forskning i mediernes teknologiske udvikling, ændrede rammevilkår og forbrugernes ændrede medieadfærd. Denne viden er nødvendig for at forstå hvilke faktorer, der påvirker mediernes vilkår, samtidig med at det udgør en forudsætning for et velfungerende moderne demokrati.

Centret bedriver forskning og understøtter udviklingsprojekter i relation til nye medieteknologier, deres rammebetingelser og brugernes adfærd. Der fokuseres på såvel platforme som indhold og formater med særligt fokus på nye dynamikker, synergier og konvergens mellem nye og gamle genrer, teknologier og formater. Studiet og udviklingen af nye medieformer, særligt i en journalistisk og publicistisk kontekst, er fundamentalt for styrkelsen af demokrati og offentlighed og videreudviklingen af et sundt og dynamisk samfund i det 21. århundrede.

Dele af medieforskningen er derfor gået ganske tæt på den enkelte mediebruger gennem eksperimenter og kvalitative studier, mens andre – herunder særligt den del, der har vægt på mediernes dækning af økonomien og konsekvenserne heraf for økonomien – har haft mediebrugeren som en form for black box (jf. Parker, 1997 og Madsen, 2017).

Tilknyttede medarbejdere
Artikler fra tidsskriftet MediaJournal