Medieproduktion og ledelse

Medieproduktion og Ledelse

Styr på det kreative

20 ugers praktik giver dig mulighed for at afprøve det du har lært på Medieproduktion og Ledelse i en medievirksomhed eller organisation.

Varighed og tidspunkt

Du skal i praktik i 20 uger på uddannelsens 5. semester.

Løn 

Praktikken er ulønnet – du modtager SU i praktikperioden.

I nogle virksomheder er det dog praksis at betale løn til praktikanter. Dette forhandles individuelt imellem virksomhed og praktikant.

Praktiksteder

Studerende på Medieproduktion og Ledelse kan komme i praktik hos virksomheder, der arbejder professionelt med medieproduktion.

Du kan f.eks. komme i praktik på:

  • Reklamebureauer
  • Digitale bureauer
  • Andre bureauer indenfor f.eks. medieplanlægning, events, social media
  • Produktionsselskaber (TV, film)
  • In-house marketing/kommunikationsafdelinger i større virksomheder
  • Mediehuse og forlag

Det er muligt at vælge en praktikplads i Danmark, eller gennemføre praktikopholdet i udlandet

Praktikstedet skal godkendes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Information til praktiksteder

Fællesnævneren for vores studerende er, at de brænder for koordinering og projektledelse inden for forskellige medieprojekter og medieproduktioner og er opsatte på at tackle de muligheder og udfordringer, branchen byder på. Det er praktikken, der sammen med teoretisk læring, klæder de studerende på til senere at arbejde professionelt.

Den færdiguddannede MPL’er skal kunne koordinere og styre alle de forskellige processer, der indgår i et medieprojekt – fra at identificere et konkret kommunikationsbehov til at afdække målgrupper, analysere interessenter, udvikle strategiske og praktiske løsninger og igangsætte fagspecialister inden for de valgte medieplatforme og inden for en økonomisk ramme.

Hvordan kommer jeg i praktik?

Du skal selv finde din praktikplads – det er en del af din personlige udvikling at henvende dig til virksomheder og præsentere dig selv - men vi hjælper dig gerne med idéer, og du kan trække på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles mange kontakter og store netværk i mediebranchen.

Du kommer desuden igennem et erhvervsforberedende forløb hvor du får afklaret dine karrieremuligheder og lærer at skrive en god praktikansøgning.

Hvad kommer jeg til at lave i praktikken?

Som praktikant indgår du i arbejdet på lige fod med andre medarbejdere, og du kommer til at arbejde med en række forskellige opgaver, som er relevante for dit studie og for din fremtidige karriere.

En vejleder på praktikstedet skal give dig feedback på dit arbejde, og sørger for at du får passende udfordringer og kommer til at arbejde med fagligt relevante projekter.

Praktikopgave

Efter du har været i praktik skal du skrive en rapport, hvor du reflekterer over praktikforløbet, udbyttet osv. 

Henriette Linneberg

Spørgsmål?

Henriette Linneberg
26 80 40 10 / hel@dmjx.dk