Skip to main content

Om DMJX

Her kan du lære os bedre at kende. Læs blandt andet om vores vision, mission og strategiske målsætninger. Du finder link til vores strategi 2023-25 i højre spalte.

Vision

DMJX har som uddannelses- og vidensinstitution for kommunikations-, medieog reklamebrancherne et særligt samfundsansvar. Vores aftagerbrancher er med til at præge den offentlige samtale og samfundets kommercielle tendenser. Dermed har vi indflydelse på demokratiets tilstand og samfundets sammenhængskraft og forbrugsmønstre.

Vi vælger at bruge denne indflydelse aktivt og påvirke kommunikations- medieog reklamebranchernes – og samfundets – fremtid. Det gør vi først og fremmest gennem vores uddannelser og vores dimittender, men vi gør det også gennem forskning og udvikling, debat og aldrig svigtende engagement.

På DMJX er vi engagerede og agerende i vor tids store og samfundskritiske udfordringer som manglende bæredygtighed, politisk polarisering, sikkerhedskriser og social ulighed. DMJX vil fungere som en platform for kommunikations-, medie- og reklamebranchernes diskussion med sig selv og med omverdenen. Her diskuterer vi, hvad branchernes rolle kan og bør være og, hvordan de kan medvirke til at skabe bedre samfund for alle.

Mission

DMJX uddanner studerende til at forstå, bidrage til og lykkes i de brancher, vi uddanner til – og til et samfund under hastig forandring.

På DMJX handler det ikke blot om at give karakterer, men om dannelse af hele karakteren. Vi udvikler passionerede studerende til professionelle aktører ved at give dem en solid uddannelse – og kompetencerne til at blive ved med at udvikle sig fagligt og personligt også efter deres uddannelse er færdiggjort. Vi sætter dem også i stand til modigt og kreativt at håndtere de spørgsmål, der stadig mangler fyldestgørende svar, og de udfordringer, fremtiden byder på.

DMJX medvirker aktivt til at udvikle brancherne gennem vores dimittender og gennem vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi sikrer at DMJX er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og vi viser de studerende, hvordan man agerer bæredygtigt, ansvarligt, kreativt og engageret ved at gøre det selv.

Mere om os

DMJX' ledelse udgøres af rektor Julie Sommerlund og prorektor Jens Grund.

Højskolens videns- og uddannelsesaktiviteter er bygget op omkring fire institutter, som sikrer, at forskning og uddannelse er tæt knyttede til hinanden og gensidigt befrugter hinanden. Hvert institut huser et forskningscenter og en eller flere BA-uddannelser.

Institut for Journalistik

- Center for Journalistik og Demokrati

- BA i Journalistik

- BA i Fotojournalistik

Institut for medier

- Center for Medier og Innovation

- BA i Tv- og Medietilrettelæggelse

- BA i Medieproduktion og Ledelse

Institut for Kommunikation

- Center for Kommunikation og Ledelse

- BA i Kommunikation

Institut for Visuel Kommunikation

- Center for Design og Visuel formidling

- BA i Visuel Kommunikation (herunder studieretningerne Coded Design, Fotografisk Kommunikation, Grafisk Design, Interaktivt Design og Kreativ Kommunikation).

Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet

Dertil kommer et tværgående Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet (CUK), som på tværs af institutter, centre og uddannelse arbejder for at understøtte pædagogisk udvikling, kvalitetssikring, refleksiv praksislæring og digitalisering.

Vi er stolte af vores historie

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en fusion af Den Grafiske Højskole og Danmarks Journalisthøjskole. Begge højskoler blev grundlagt af mediebranchen, og formålet var dengang, som nu, at bygge videnscentre, der leverer den bedst tænkelige specialiserede arbejdskraft på områderne.

Den Grafiske Højskole blev grundlagt i 1943, mens der fra 1946 blev undervist i journalistik som kursus på Aarhus Universitet. Men fra 1962 blev Danmarks Journalisthøjskole det eneste officielle sted at uddanne journalister i Danmark. Tilsammen leverer de to højskoler 80 års erfaringer til DMJX’ stærke fundament.

Vi skaber ny viden og udvikling 

Hvorfor nøjes med at følge med udviklingen, når man selv kan skabe den! Det gør vi på DMJX, hvor vi igennem anvendelsesorienteret forskning skaber viden for at innovere og forbedre vores uddannelser, så de altid er relevante for arbejdsmarkedet.

Det gælder også vores brede vifte af kurser og videreuddannelser, der bidrager til livslang læring og hjælper professionelle med at bevare deres relevans på et omskifteligt arbejdsmarked.

Vi har et enestående globalt samarbejde med cirka 100 universiteter i mere end 30 lande på tværs af discipliner. På den måde bringer vi Danmark ud i verden og verden til Danmark.

3 STRATEGISKE MÅL

  1. Efterspurgte dimittender til fremtidens arbejdsmarked
  2. Motiverede og engagerede studerende og kursister med stort læringsudbytte og høj grad af studieglæde
  3. Udvikling, omsætning og formidling af ny viden og praksis til kompetence-, professions- og samfundsudvikling.

De strategiske mål svarer 1:1 til målene i den strategiske rammekontrakt, som er indgået mellem DMJX og Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2022-25.

Vi sætter flere ord på de strategiske mål i vores Strategi 2022-25, som du finder her.

Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg