Skip to main content

Om DMJX

Her kan du lære os bedre at kende. Dyk ned i vores kerneværdier, vores idégrundlag, strategiske målsætninger og ikke mindst vores nye visuelle identitet, som vi lancerede i 2020.

Kernefortælling

Vi arbejder for bedre forståelse. Forståelse er grundstenen i ethvert samfund, i mødet mellem mennesker og når beslutninger skal træffes. Derfor er det afgørende, at de budskaber, som vi mennesker møder i vores hverdag, er klare og forståelige. På DMJX uddanner vi formidlere, der kan skabe budskaber i ord, billeder eller animationer, som andre mennesker kan afkode og forstå - og dermed forme verden med.

Vi uddanner stærke formidlere

Der findes mange forskellige måder at formidle budskaber på. Dem ved vi alt om, og vi giver vores viden videre til morgendagens formidlere. På vores campus i København og Aarhus uddanner vi alt fra kommunikatører, journalister og fotografer til TV- og medie-tilrettelæggere, samt grafiske og interaktive designere. På tværs af deres forskelligheder bærer de alle DMJX’ varemærke: De kan skræddersy budskaber til målgrupper, udvikle ideer og koncepter og producere til tiden.

Vi stræber efter at sende dem på arbejdsmarkedet med evnen til at samarbejde, tænke kritisk, løse problemer samt arbejde kreativt og skabe nye forretningsmuligheder. Det er alle afgørende kompetencer for, at vores formidlere kan skabe den bedste formidling for fremtiden.

Vi lærer ved at handle

Som mennesker lærer vi bedst ved selv at handle, og vi tror på, at de mest gavnlige og relevante kompetencer skabes med fingrene dybt begravet i den virkelige verden.

Derfor er vi stolte af vores tradition for praksisnære uddannelser og tætte samarbejde med erhvervslivet. Teorierne har vi selvfølgelig med os overalt - ikke for teoriernes skyld, men fordi de sikrer, at vi handler reflekteret og gennemtænkt

Vi er stolte af vores historie

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en fusion af Den Grafiske Højskole og Danmarks Journalisthøjskole. Begge højskoler blev grundlagt af mediebranchen, og formålet var dengang, som nu, at bygge videnscentre, der leverer den bedst tænkelige specialiserede arbejdskraft på områderne.

Den Grafiske Højskole blev grundlagt i 1943, mens der fra 1946 blev undervist i journalistik som kursus på Aarhus Universitet. Men fra 1962 blev Danmarks Journalisthøjskole det eneste officielle sted at uddanne journalister i Danmark. Tilsammen leverer de to højskoler mere end 75 års erfaringer til DMJX’ stærke fundament.

Vi skaber ny viden og udvikling 

Hvorfor nøjes med at følge med udviklingen, når man selv kan skabe den! Det gør vi på DMJX, hvor vi igennem anvendelsesorienteret forskning skaber viden for at innovere og forbedre vores uddannelser, så de altid er relevante for arbejdsmarkedet.

Det gælder også vores brede vifte af kurser og videreuddannelser, der bidrager til livslang læring og hjælper professionelle med at bevare deres relevans på et omskifteligt arbejdsmarked.

Vi har et enestående globalt samarbejde med cirka 100 universiteter i mere end 30 lande på tværs af discipliner. På den måde bringer vi Danmark ud i verden og verden til Danmark.

 

IDÉGRUNDLAG

VISION: Vi skaber bedre forståelse i verden

MISSION: Med uddannelser og nyeste viden udvikler vi morgendagens formidlere til at udfolde klare budskaber og ideer 

LØFTER: Vi er bedst sammen (mennesker) Vi skaber værdi for hinanden (partner) Vi gør en positiv forskel (samfund/planet)

ÅND: Vi lærer gennem handling

VÆRDIER: Nysgerrighed / Tillid / Til gavn / Ambitiøs

5 STRATEGISKE MÅL

  1. Vi er en moderne og kvalitetsbevidst fyrtårsinstitution på vores område
  2. Vi opbygger relevante kompetencer, som skaber værdi på både det danske og det internationale arbejdsmarked
  3. Vi skaber ny viden og bedste praksisser for at udvikle og innovere vores  uddannelser og professioner
  4. Vi motiverer og engagerer vores ansatte, studerende og kursister med en høj læringsgrad og tilfredshed
  5. Vi katalyserer en demokratisk og vidensbaseret offentlig debat

Kerneværdier

Vi er forankret i vores kerneværdier

Vi er ambitiøse, fordi vi altid vil overgå os selv og andre. Vi vil uddanne de bedste talenter med den nyeste viden og gennem samarbejde med de bedste partnere i verden. På den måde flytter vi standarder for god formidling.

Vi er nysgerrige, fordi vi altid leder efter nye ideer, der venter på at blive opdaget og formidlet. Vi udfordrer og stiller spørgsmålstegn ved verden, som vi kender den. Vi interesserer og engagerer os. På den måde bryder vi rammer og sætter nye dagsordner.

Vi er tillidsfulde i mødet med andre mennesker og fagligheder, fordi vi lærer igennem stærke sociale fællesskaber og via konstruktiv kritik. På den måde skaber vi et trygt miljø med plads til udvikling.

Vi er gavnlige, fordi alt det vi gør, er med det formål at skabe bedre forståelse. Igennem bedre forståelse skaber vi et bedre samfund, bedre relationer mellem mennesker og en bedre demokratisk sammenhæng.