Skip to main content

For praktiksteder

Læs, hvilke krav du skal opfylde, for at blive godkendt som praktiksted.

På alle DMJX-uddannelser er praktik en vigtig del af læringen. Her kan du læse, hvilke krav du skal opfylde, for at blive godkendt som praktiksted.

Praktikken kan kun finde sted på praktiksteder, der er godkendt af højskolen.

Visuel Kommunikation med de fire studieretninger:

Krav til virksomheder/organisationer

For at blive godkendt som praktiksted for DMJX-studerende på de tre uddannelser skal virksomheder/organisationer:

  1. have mindst én fastansat medarbejder med en fagligt relevant baggrund.
     
  2. tilbyde relevante opgaver, der opøver de kompetencer, praktikanten skal have under praktikopholdet. Kompetencerne har både fagligt udbytte og personlig udvikling som mål.
     
  3. udpege en praktikantvejleder, der har kompetencer og tid til løbende at sikre, at praktikanten opnår læringsmålene.         

Praktikpladserne godkendes af de fagligt ansvarlige på de tre uddannelser. Ved vurdering af praktiksteder ses der på, om der foreligger tilstrækkelig professionalisme og bæredygtighed mht. opgavevolumen, omsætning samt vejlednings- og ledelsesressourcer.

Som udgangspunkt kan praktikanter ikke være i praktik i egen virksomhed.

Krav til styring af praktikforløbet

For at sikre gode rammer om praktikforløbet skal der være klarhed om rammerne. Det kræver følgende papirer, som praktikstederne skal indgå i/udfylde:

Kontrakt

Praktikstedet og praktikanten skal underskrive en kontrakt, som beskriver arbejdsvilkårene. Alle praktiksteder på uddannelserne for Medieproduktion og Ledelse, Visuel Kommunikation samt Kommunikation skal benytte en af nedenstående skabeloner:

Danske kontrakter

Danske kontrakter - Kommunikationsuddannelsen

English version of " Contract for internship"

English version of " Contract for internship" - Kommunikationsuddannelsen

Hvis en anden anvendes, er det praktikstedets og praktikantens ansvar, at kontrakten som minimum lever op til alt indhold i højskolens kontrakt.

Læringsplan

Praktikstedet og praktikanten skal i samarbejde udfylde en læringsplan for den enkelte praktikant, så der er klarhed over, hvad den studerende skal lave, og hvilke kompetencer han/hun skal opnå. Læringsplanen skal aktivt bruges af praktikantvejlederen og kan justeres løbende, men det er vigtigt, at ændringer ikke svækker fokus på de centrale læringsmål for praktikopholdet.

Du kan finde læringsplanen for praktikanter her (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Gælder kun MPL: du kan finde skabelon til læringsplan for MPL praktikanter her.

Praktikerklæring

Ved afslutningen af praktikforløbet skal praktikstedet udfylde en praktikerklæring til højskolen som dokumentation for, at praktikanten har opfyldt sine forpligtelser og gennemført praktikforløbet.

Praktikerklæring - kommunikationsuddannelsen

Praktikerklæring - øvrige uddannelser

 

Øvrige papirer

Hvis praktikanten efter praktikopholdet ønsker at bruge følsomme oplysninger fra praktikstedet i sin eksamensopgave, kan praktikstedet bede om fortrolighed. I givet fald underskriver praktikant og praktiksted en fortrolighedserklæring, og denne fortrolighed omfatter også eksaminator og censor.

Du kan finde fortrolighedserklæringen her (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Kort om praktikken
 

Kommunikationsuddannelsen:

  • To praktikperioder af hver et halvt års varighed
  • Begge praktikperioder kan ligge både i forårs- og efterårsemesteret, hhv. 1. februar - 31. juli og 1. august - 31. januar
  • Første praktik efter 2. semester, svarende til første år på uddannelsen
  • Anden praktik efter 5. semester, svarende til 2,5 års uddannelse på højskolen
  • Første praktik er ulønnet (de studerende får SU), anden praktik er lønnet

Praktikkoordinator: Yasmin Billund, ykb@dmjx.dk

Studiekoordinator: 1. praktik: Trine Obel Koch, tok@dmjx.dk, 2. praktik Henriette Hansen, hh@dmjx.dk

Medieproduktion og Ledelse:

  • Et halvt års praktik efter to års uddannelse på højskolen
  • Praktikken ligger i efteråret
  • Praktikken er ulønnet
  • Krav om at alle praktikvirksomheder kan stille en computer til rådighed for praktikanten

Praktikkoordinator: mpl-praktik@dmjx.dk

Studiekoordinator: Henriette Linneberg, hel@dmjx.dk

Visuel Kommunikation:

  • Ca. fem måneders praktik efter to års uddannelse på højskolen
  • Praktikken ligger fra midt på efteråret til først på foråret
  • Praktikken kan deles på to praktiksteder
  • Praktikken er ulønnet

Praktikkoordinatorer:

Studiekoordinator: Cathrina Ferreira, caf@dmjx.dk

Journalistik, Fotojournalistik og TV- og Medietilrettelæggelse

Hvis du ønsker information om praktik på Fotojournalistik, Journalistik og TV- og Medietilrettelæggelse, skal du ind på www.mediepraktik.dk.