Skip to main content
Forskning og udviklingscenter - Design og visuel formidling

Fokus på kreative ressourcer

Center for Design og Visuel formidling

Designtænkning kan fyre op under samskabelse og vækst i mange brancher

Centret sætter formel på de kreative processer, metoder og værktøjer, som vi kan benytte for at styrke vores kreative evner. Derudover er fokus på visuelle og grafiske virkemidler samt effektmåling af dem.

’Kreativitet’ beskriver en medfødt menneskelig ressource, som vi kan træne i større eller mindre grad, mens ’design’ beskriver en forskningsforankret, kreativ faglighed, som udgør grundlaget i mange kreative uddannelser.

For mange fremkalder ’design’ tanker om den måde noget ’ser ud på’ eller ’virker’ - altså et æstetisk eller funktionelt perspektiv. I designforskning og -praksis kan man imidlertid se, at design kan fungere på flere niveauer og på forskellige måder. I takt med den stigende kompleksitet og foranderlighed i verden, er der foregået en signifikant udvikling af designfagligheden, som har bevæget sig udover det traditionelle til også at omfatte design af interaktioner og oplevelser samt transformation af forretninger og systemer.