Skip to main content

Mentorordning

En mentor er en erfaren person, der ud fra sin erfaring og kompetencer giver støtte og vejledning i en periode

OBS! Mentorordningen er for nuværende sat i bero. Vi er i en udviklingsfase, hvor vi overvejer, hvordan ordningen skal fornys og se ud i fremtiden. Herunder Kan du se, hvordan tilbuddet indtil nu har fungeret.

 

Formål

Formålet med at etablere en mentorordning for studerende på DMJX er at give et tilbud, hvor den studerende får mulighed for at sparre, gennem samtaler, med en mere erfaren person fra branchen, i et fælles frirum.

DMJX hjælper med at matche mentee og mentor og fastlægge grundlæggende kriterier for et mentorforløb. Ligeledes guider DMJX mentorerne i godt mentorship.

Praktisk

Mentor og mentee aftaler selv, hvor og hvor ofte de mødes. Vi forestiller os noget i retning af mellem hver sjette uge og hver anden måned. Vi anbefaler, at møderne varer halvanden til to timer, men det er op til mentor og mentee at finde en tilfredsstillende form og rytme.

Organisering

DMJX sammensætter mentor og mentee. Ordningen sættes i værk af DMJX, men er hovedsageligt selvorganiseret. Der etableres et mentorudvalg. Udvalgets opgave er at matche mentee og mentor. Hvis mentor og mentee vælger at stoppe ordningen, skal mentorudvalget informeres. Møder og mødesteder aftales af mentor og mentee selv. Initiativ til det indledende møde tages af mentee.

 

ANSØG MENTORORDNINGEN HER

Download guiden til Mentorordningen

DMJX hjælper med mentor og mentee med at komme godt i gang, og hvordan man får mest ud af forløbet.

Tryk på pilen nedenfor for at downloade guiden (PDF)

INFORMATION

Forløbslængde: 

Ordningen løber fra september til juni.

Mentorer: 

I første omgang personligt castet af DMJX. De studerende kan også byde ind med forslag.

Mentees: 

Mentees sender begrundet ansøgning til DMJX. Ansøgningsfrist 15. september 2021

Mentorrollen

  • Mentors rolle er at bidrage med sin viden, erfaring og indsigt til at støtte sin mentees udvikling.
  • Mentor er med sin erfaring i stand til at hjælpe sin mentee til at se nye vinkler på sit studie og sine karriereønsker samt at hjælpe og støtte mentee til at udvikle og gennemføre handlingsplaner og nå sine mål.
  • I mentorrollen er mentor først og fremmest lyttende og spørgende, men kan også være fortællende, rådgivende og kritiserende på en konstruktiv måde, så menteen bliver udfordret, reflekterer og lærer nyt om sig selv og andre.
  • Mentees rolle er at ønske udvikling og turde åbne sig og tale om de ting, der virkelig betyder noget.
  • Mentee må være åben for udfordringer, anderledes spørgsmål samt nye vinkler og samtidig lydhør for både kritik, historier og gode råd.
  • Det er mentee selv, som bestemmer, hvordan han/hun vil bruge den nye viden og de gode råd til at skabe nye og bedre resultater.
  • Gør dig det klart, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet
  • Vær sikker på, at du er villig til at lægge den tid og energi i mentorforløbet, som kræves.
Mentorer på Grafisk Design
Mentorer på Kreativ Kommunikation
Mentorer på Interaktivt Design
Mentorer på Fotografisk Kommunikation