Tv- og Medietilrettelæggelse

Skab indhold som engagerer - på tværs af medieplatforme

 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her har vi samlet de spørgsmål vi oftest får stillet af ansøgerne til Tv- og Medietilrettelæggelse.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Se vigtige datoer

Kan jeg søge, hvis jeg først bliver student til sommer?

Du kan godt søge ind, selvom du først får dit bevis til sommer. Du skal blot vedlægge din seneste karakterudskrift fra dit uddannelsessted sammen med din ansøgning i KOT.

Hvordan søger jeg ind?

Du skal søge elektronisk gennem den koordinerede tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. 

Hvornår er der optagelsesprøve?

Datoerne i forbindelse med optagelsesprøven kan skifte fra år til år. 

Jeg er ude at rejse, når der er optagelsesprøve. Kan jeg komme til optagelsesprøve på et andet tidspunkt eller gøre det via Skype?

Nej, det er ikke muligt for dig at deltage i optagelsesprøven en anden dag. Men da prøven i år foregår digitalt kan du deltage uanset hvor du er, bare du har en computer og et stabilt internet.

Kan jeg søge flere uddannelser samtidig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole?

Ja, det kan du. Men vær opmærksom på, at nogle af uddannelserne har optagelsesprøver, der kan ligge på samme tidspunkt. Derfor kan du blive nødt til at vælge, hvilken optagelsesprøve du vil deltage i, når du har søgt ind.

Skal jeg vedhæfte dokumentation til min ansøgning?

Ja, du har pligt til at oplyse om alle tidligere beståede uddannelseselementer. Dokumentation skal uploades når du søger på optagelse.dk

Hvordan dokumenterer jeg min erhvervserfaring?

Du kan sende en kopi af din kontrakt. Vær opmærksom på, at varighed og timeansættelsen skal fremgå, og om muligt en beskrivelse af arbejdsopgaver.
En udtalelse fra arbejdsgiver med ovennævnte information er også tilstrækkelig.

Er det ikke muligt at fremskaffe en kontrakt eller en udtalelse, så kan tre lønsedler, der dokumenterer varigheden, arbejdstitel samt timeansættelsen, også bruges. 

Jeg har en eksamen fra Rudolf Steiner. Gælder der særlige regler for mig?

Ja, hvis du har en Rudolf Steiner-eksamen, skal du søge ind med dispensation. I din KOT ansøgning på optagelse.dk skal du vedlægge forsiden af dit vidnesbyrd.

Jeg kommer fra et andet land end Danmark. Kan jeg søge ind?

Hvis du er udlænding fra Norden (dvs. Norge, Sverige, Finland og Island) eller et EU/EØS land, har du ret til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark på samme vilkår som danske statsborgere. Det betyder altså, at du ikke skal betale for uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Det eneste, du skal være klar over, er, at undervisningen vil foregå på dansk på nær et enkelt semester, hvor undervisningen udelukkende vil foregå på engelsk.

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark, mens de studerer - der skal altså ikke søges om opholdstilladelse for at læse i landet.

Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer.

Kan jeg søge om at få meritoverført fag fra andre uddannelser?

Ja, du kan få merit for fag, du har bestået andre steder, og som er dækkende for undervisning på Tv- og Medietilrettelæggelse. Vi vurderer dine muligheder for merit allerede ved din optagelse på studiet på baggrund af dine oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer.

Det er også muligt selv at søge om overførsel af merit fra andre videregående uddannelser. Dog kan du først søge om merit, når du er optaget på uddannelsen. Læs om de praktiske detaljer for meritoverførsel.

Kan jeg tage et fag eller et semester på Tv- og Medietilrettelæggelse?

Ja, på Tv- og Medietilrettelæggelse modtager vi gæstestuderende på 3. semester for et helt semester af gangen svarende til 30 ETCS. Læs mere om hvordan du bliver gæstestuderende (meritstuderende).

Kan jeg søge om optagelse, hvis jeg allerede har gennemført en kandidatuddannelse?

Har du en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Da vores uddannelser har mange ansøgere, er det et særsyn, at vi har ledige pladser.

Vi har dog mulighed for at dispensere, men dette sker sjældent, da vi kun kan dispensere, når der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan f.eks. være, at du er forhindret i at bruge din beståede kandidatuddannelse. Det kan være en læge, der har mistet førligheden i sin arm. Arbejdsløshed er f.eks. ikke grund nok til dispensation.

Tilbyder I standby-plads?

Ja, vi tilbyder standplads til ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, men som vi ikke umiddelbart har plads til.

Får du tilbudt en standby-plads betyder det, at du kommer på en prioriteret venteliste og får tilbudt en studieplads, hvis der er andre, der falder fra. Du står på standby-listen indtil to uger efter studiestart.

Hvis du tager imod tilbuddet om en standby-plads, er du sikret optagelse på uddannelsen senest året efter, at du har søgt.

Hvad hvis jeg bliver tilbudt en plads, men må afslå, kan jeg så søge igen?

Det skader ikke dine chancer næste år, hvis du bliver optaget i år og takker nej. Dog skal du være opmærksom på, at både optagelsesprocessen og ansøgerfeltet kan se anderledes ud næste år. Så fordi du eventuelt bliver optaget i år, er det ikke en garanti for, at du også bliver optaget næste år.

Jeg opfylder ikke adgangskravene. Kan jeg søge om dispensation?

Ja, opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at søge dispensation. Læs om hvordan du søger dispensation. Hvis du søger om dispensation for adgangskravene skal du dokumentere erhvervserfaring.

Skal jeg have erhvervserfaring? Og i så fald hvor meget?

Erhvervserfaring er ikke et krav. Graden af erfaring varierer meget fra studerende til studerende. Et praktikforløb på 3 måneder kan vise sig at være mere værdifuldt end et studiejob i fem år, så derfor kan der ikke sættes et tal på, hvor meget erhvervserfaring er tilrådeligt, eller om du overhovedet har brug for erhvervserfaring for at dygtiggøre dig til ansøgningsprocessen.

Hvad er gennemsnitalderen for jeres studerende?

Gennemsnitalderen for studerende på TV- og medietilrettelæggelse er 24 år.

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?

Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder dig på at komme ind på Tv- og Medietilrettelæggelse. Men det er en god idé først at læse al information om uddannelsen igennem på vores hjemmeside.

Kan I anbefale kurser, som kan forbedre mine chancer for at komme ind?

Nej, som udgangspunkt kan vi desværre ikke anbefale kurser samt højskoler, da det er meget individuelt, hvad den enkelte ansøger besidder af kreative talenter i forvejen.

Jeg har ikke et B-niveau i engelsk, hvad gør jeg?

Du kan søge om dispensation, når du ikke har det påkrævede B-niveau i engelsk. I dispensationen kan du nævne, hvis du har opnået engelske sprogkundskaber på anden vis.

Da du søger om dispensation kræves det ikke, at du rent faktisk tager det påkrævede niveau efterfølgende. Men det kan være en fordel at nævne det i din ansøgning om dispensation, at du påtænker at tage det til op til optagelsen, hvis dette er tilfældet.

Desuden vil du med et B-niveau i engelsk samt et eksamensbevis kunne undgå at skulle søge om dispensation til året efter, hvis du ikke skulle blive optaget i år.

Henriette Linneberg

Spørgsmål?

Henriette Linneberg
26 80 40 10 / hel@dmjx.dk


Mere om optagelse på Tv- og Medietilrettelæggelse