Tv- og Medietilrettelæggelse

Skab indhold som engagerer - på tværs af medieplatforme

 

Optagelsesprøve

Blandt de ansøgere, der har indsendt en personlig ansøgning, bliver nogle inviteret til optagelsesprøve.

  • Optagelsesprøver afholdes d. 7. maj 2024 (tidspunkt følger, hvis du inviteres)
  • Invitation til samtaler sendes 3. juni 2024
  • Samtaler afholdes i uge 25-26 2024

Både optagelsesprøve og samtale vil foregå online.

Hvordan foregår optagelsesprøven?

Prøven varierer fra år til år.

Sidste år testede vi ansøgernes:

  • Grundlæggende viden: De skulle besvare en multiple choice-test med spørgsmål og opgaver bl.a. omverden, samfundet, medier, samt sproglige/grammatiske og logiske/matematiske spørgsmål.
  • Analytiske evner: De skulle læse nogle tekster og uddrage det væsentlige i en skriftlig opgave samt beskrive, hvordan emnet i teksterne kunne formidles audiovisuelt.
  • Kreative evner: De skulle idéudvikle inden for en udstukken ramme og lave en lille video.

Hvordan forbereder jeg mig bedst på optagelsesprøven?

Der er ikke en specifik forberedelse, der giver mening i forhold til optagelsesprøven, men skrive- og fortællefærdigheder samt kreativ åbenhed vil være en hjælp. Derudover er samfundsforståelse og engagement samt viden om traditionelle og nyere medier relevant. Det er en rigtig god idé at have læst studieordningen for TV- og Medietilrettelæggelse også.

Det vil også være en fordel, hvis du:

  • er i stand til at engagere dig i overordnede samfundsforhold og nære menneskelige historier.
  • har et budskab på hjerte og kan analysere dig frem til, hvad en målgruppe interesserer sig for.
  • har disciplin til at kaste dig over en opgave, som andre har formuleret, og mod til at udfordre og gå imod strømmen, når det er nødvendigt.
  • har et ærligt og åbent sind med plads til forståelse af dig selv og for andre.

Svar

Hvis du får tilbudt en studie- eller standbyplads, får du svar fra DMJX via digital post den 26. juli. Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads hos DMJX, hører du ikke fra os, men fra enten en anden uddannelsesinstitution eller direkte fra KOT.

 

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

Henriette Linneberg

Spørgsmål?

Henriette Linneberg
26 80 40 10 / hel@dmjx.dk


Mere om optagelse på Tv- og Medietilrettelæggelse