Tv- og Medietilrettelæggelse

Andres historie
din fortælling

 

Optagelsesprøve

Blandt de ansøgere der har indsendt en personlig ansøgning, bliver nogle inviteret til at gå til optagelsesprøve.

  • Optagelsesprøver afholdes d. 4. maj 2020 kl.8.30-15.00
  • Invitation til samtaler i slutningen af uge 21 2020
  • Samtaler på skolen i uge 25 2020

Hvordan foregår optagelsesprøven?

Prøven varierer fra år til år.

COVID-19 Optagelsesforløbet kan blive ændret både i forhold til indhold og datoer alt efter, hvordan situationen med udbruddet af COVID-19 forløber. Vi skal nok holde dig opdateret.

Sidste år testede vi ansøgernes:

  • Grundlæggende viden: Du skal besvare en multiple choice test med spørgsmål om samfundsopbygning og forhold, og med sproglig/grammatiske og logisk/matematiske spørgsmål.
  • Analytiske evner: du skal læse en tekst og uddrage det væsentlige, skrive og formulere dig forståeligt.
  • Kreative evner: du skal idéudvikle indenfor en udstukken ramme.

Hvordan forbereder jeg mig bedst på optagelsesprøven?

Der er ikke en specifik forberedelse, der giver mening i forhold til optagelsesprøven, men skrive- og fortællefærdigheder, samt kreativ åbenhed vil være en hjælp. Derudover er samfundsforståelse og engagement samt viden om traditionelle og nyere medier relevant.

Det vil også være en fordel, hvis du:

  • er i stand til at engagere dig i overordnede samfundsforhold og nære menneskelige historier.
  • har et budskab på hjerte og kan analysere dig frem til, hvad en målgruppe interesserer sig for.
  • har disciplin til at kaste dig over en opgave, som andre har formuleret, og mod til at udfordre og gå imod strømmen, når det er nødvendigt.
  • har et ærligt og åbent menneskeligt sind med plads til forståelse af dig selv og for andre.

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Mere om optagelse på Tv- og Medietilrettelæggelse