Tv- og Medietilrettelæggelse

Andres historie
din fortælling

 

Personlig ansøgning

Du skal uploade en personlig ansøgning som bilag, når du søger via optagelse.dk, for at komme til optagelsesprøve på Tv- og Medietilrettelæggelse. 

Din personlige ansøgning skal bestå af 3 dele og skal uploades samlet i én pdf som bilag, når du søger via optagelse.dk:

 • En motiveret ansøgning, hvori du begrunder hvorfor du søger ind på uddannelsen. (maks. 3000 tegn inkl. mellemrum)
 • Et CV med uddannelsesbaggrund samt relevant erhvervserfaring og evt. erfaring fra frivilligt arbejde.
 • En kort beskrivelse af en erfaring/oplevelse som, du mener, har haft betydning for, hvem du er i dag (maks. 1500 tegn inkl. mellemrum)

Bedømmelse

På baggrund af oplysningerne i dit ansøgningsskema, dit eksamensbevis og din personlige ansøgning vurderer vi, om du skal inviteres til at deltage i optagelsesprøven.

Vi lægger i udvælgelsen bl.a. vægt på:

 • Om dit ønske om at søge ind på uddannelsen er motiveret
 • Om du kan udtrykke dig klart og korrekt på skrift
 • Om du har erhvervserfaring, uddannelse eller faglig indsigt, der har givet dig forståelse for samfundsforhold, og kan være en fordel, når man skal arbejde med kommunikation inden for mange emner og til mange forskellige målgrupper
 • Om du har erhvervserfaring indenfor medieproduktion, kommunikation og journalistik, eller har gennemført relevante kurser med relation til medieproduktion, kommunikation, journalistik
 • Om du har deltaget i andre skole/læringsforløb med relation til uddannelsens indholdOm du har erfaring med selv at producere eller udgive medieindhold
 • Om du har erfaring fra projekter, frivilligt arbejde, deltagelse i medierelevant arbejde i skole eller foreningssammenhænge
 • Dine karakterer fra den gymnasiale uddannelse
 • Om du har fremmedsproglig kunnen udover engelsk
Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Mere om optagelse på Tv- og Medietilrettelæggelse