Skip to main content

Nyt værktøj oversætter følelser og budskaber til visuel kommunikation

Inspirationsfølelseshjulet er et nyt støtteværktøj, som hjælper designere med at italesætte den værdi, som visuelle koncepter kan tilføre et kommunikationsprodukt.

Ny bog af Anne Mette Hartelius

Når virksomheder arbejder med deres branding, koncepter og produkter og sker det ofte i samarbejde med visuelle designere, som oversætter virksomheders budskaber fra ord til design. Samtidig bidrager designerne med forståelse og viden om, hvordan man kan skabe følelser hos modtagerne af virksomhedernes budskaber ved hjælp af visuelle greb.

Nu får de visuelle designere et helt nyt redskab, som understøtter processen. Inspirationsfølelseshjulet er et samtaleværktøj, som de kan bruge i blandt andet interview og undersøgelser med designkøberne, deres kunder, medarbejdere, ledelse osv.

Inspirationsfølelseshjulet er skabt af lektor Anne Mette Hartelius fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og udviklet med udgangspunkt i de græske retoriske begreber etos, logos og patos samt i den tyske designretoriker Eduard Helmanns forskning i sammenhængen mellem visuelle logoer og verbal retorik.

Inspirationsfølelseshjulet består af 36 følelsesord, som er fordelt på tre budskabstyper, som hjælper med at indsnævre og afgrænse, hvilke ord og følelser, der er mest relevante for afsenderen og budskabet. Budskabstyperne fordeler sig på ’logos/tryghed’, ’etos/selvværd’ og ’patos/glæde’.

I et eksempel på, hvordan hjulet bruges, kunne kunden være et skønhedsbrand for kvinder, som nu også vil lave produkter og en profil til mænd. Her kan det være en stor hjælp for designeren at bruge Inspirationsfølelseshjulet til at indkredse værdier og følelser i interview med virksomheden og dens potentielle kunder.

I processen ville man måske indkredse ordene ’viljestyrke, ambition og succes’, som findes i selvværds-kategorien, passede godt på den fortælling og stemning, virksomheden vil skabe omkring herreproduktet. Eller måske ’energi, sensualitet og legelyst’, som findes i glæde-kategorien. De giver nogle helt forskellige følelser, som kan skabe retning for, hvordan designeren skal arbejde med den visuelle kommunikation. Ofte vil jagten på følelser resultere i, at der lander ord fra flere kategorier i puljen.

Følelsesfortolkninger og 61 visuelle greb

Som supplement til Inspirationsfølelseshjulet har Anne Mette Hartelius lavet en ordliste med følelsesfortolkninger for nuancer af de tre overbegreber. Desuden har hun skabt et katalog med 61 visuelle greb. Det kan bruges til at udforske konkrete visuelle greb, som egner sig til at understøtte et verbalt budskabs følelsesprofil.

Værktøjet giver et sprog til den tavse viden, man som designer allerede har. Det er en støtte til at tænke mere struktureret og at få hjælp til at reflektere under arbejdsprocessen sammen med kunderne.

Anne Mette Hartelius

- Når først man går i gang med at bruge værktøjerne, er det slet ikke så kompliceret, som det måske kan lyde. I bund og grund er det en metode til bevidst, målrettet idégenerering og idéudvælgelse, når man skal skabe visuelle udtryk, siger Anne Mette Hartelius, som for tiden selv bruger hjulet til at skabe et logo for DMJX’ nye center for gravende journalistik.

- Værktøjet giver et sprog til den tavse viden, man som designer allerede har. Det er en støtte til at tænke mere struktureret og at få hjælp til at reflektere under arbejdsprocessen sammen med kunderne, forklarer hun.

Metodeafprøvning i undervisningen

Anne Mette Hartelius underviser på uddannelsen Visuel Kommunikation på DMJX. Her har hun introduceret redskabet for sine studerende, som har arbejdet med at lave kommunikationsdesignopgaver for rigtige kunder.

En af grupperne har indvilget i at dele deres løsning for ’Talk ’n’ Walk’, som er en netværks-app/online platform for personer der mangler en sparringspartner til stort og småt. Her illustrerer de, hvordan man kan bruge værktøjerne til at udarbejde et brandnarrativ og et logo, der understøtter virksomhedens ønskede følelsesmæssige opfattelse.

Arbejdet er udført af Nynne Bornemann Surel og Sheila Isabegovic. Du kan se deres færdige idé her nedenfor.

Og du kan se den spændende proces frem mod løsningen - ved anvendelse af inspirationsfølelseshjulet - her.

Ny bog forklarer værktøjet og giver mange eksempler

Anne Mette Hartelius har netop udgivet bogen Visuel kommunikation i et følelsesperspektiv ved Forlaget Ajour. Bogen beskriver kløften mellem verbal og visuel kommunikation og forklarer, hvordan designere kan italesætte deres tavse viden om visuelle greb ved hjælp af metoderne. Blandt andet ved at bruge inspirationsfølelseshjulet.

Anne Mette tog de første skridt til bogen allerede i 2014, da hun som et led i sin lektoranmodning startede på et udviklingsprojekt med arbejdstitlen ’Fra ord til form’.

Anne Mette Hartelius, fotograferet af Jens Bangsbo