Center for Journalistik og Demokrati

I moderne tid har journalister via nyhedsmedier haft en afgørende funktion og betydning for at etablere, vedligeholde og håndtere den demokratiske offentlighed. Men hvad betyder et stadig mere sammensat og fragmenteret medielandskab for journalistikkens rolle samt mulighed for at navigere?

 

Siden årtusindskiftet er der kommet en lang række nye medieplatforme.Techgiganter, influencere og politikere med aktive SoMe-profiler kæmper en stadig mere indædt kamp om retten til at blive hørt og dermed accepteret som autoriteter.

På plussiden har det betydet en mere demokratiseret adgang til massekommunikation.
Men samtidig har udviklingen reduceret betydningen af den journalistiske professions håndtering af offentligheden og udfordret den traditionelle journalistiske professions autoritet og legitimitet.
Og måske endda rokket ved hele ideen om, hvad en demokratisk offentlighed kan og også bør yde i den samfundsmæssige udvikling.

Ny virkelighed kræver nye spørgsmål - og svar
På den baggrund trænger en lang række spørgsmål sig på, som er relevante at undersøge i regi af Center for Journalistik og Demokrati:

• Skal de gamle fortællinger om forholdet mellem demokrati og den fjerde statsmagt (journalistikken og medierne) fastholdes, opdateres eller erstattes af helt nye fortællinger?

• Hvad vil det sige, at noget er i offentlighedens interesse? Indenfor journalistikken og juraen arbejder man med dette kernebegreb, men holder de traditionelle fortællinger herom stadig vand?

• Hvilke professioner og institutioner bærer i dag på en særlig demokratisk forpligtelse, og vil de vedblive med det?

• Et demokrati må gå ud på, at alle bliver hørt i den offentlige samtale. Er der stadig grupper og interesser, der ikke har en stemme? Og er det et problem? Hvad kan der i givet fald gøres ved det?

• Nye medietyper medfører, at man ikke kan regne med, at offentligheden samler sig til et hele (hvilket den muligvis aldrig har gjort). Hvornår er det et problem? Og hvornår er det et gode?

• Er det et problem, hvis konkurrerende offentligheder også fører til en diversitet i sandhedsopfattelser?

Image by Broadmark from Pixabay

 

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram