Skip to main content

Bog om analytisk Journalistik udkommer på Routledge

Analytisk journalistik trækker på videnskabelig forskning og bevisførelse for at give modtageren en dybere forståelse af nyhedsbegivenheder. Nu udkommer første bog om metoden fra dens ophavsmand Flemming Svith. 

Flemming Tait Svith

Han vil ikke kalde den sit livsværk. Men gerne en milepæl på niveau med sin Ph.d. om dansk nyhedsjournalistik gennem 40 år fra 2011. 

Flemming Svith fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har denne sommer udgivet verdens første bog om analytisk journalistik. På det fornemme, akademiske forlag Routledge. 

Genren har han selv opfundet, afprøvet og sat i anvendelse gennem undervisning, forskning og udviklingsprojekter i mere end 10 år. De seneste har år har han arbejdet på at skrive en håndbog, som inkluderer teori, som begrundelse for tilgangen, og guidelines som anvisning på, hvordan den praktiseres. Bogen udkom den 31. juli i både hardcover og som paperback og e-bog. 

Tilgangen giver i lighed med undersøgende journalistik og datajournalistik journalisten en platform, hvor journalisten selvstændigt at bidrage med viden, der gør publikum klogere. Analytisk journalistik fokuserer på at belyse årsagssammenhænge, der bidrager til forekomsten af aktuelle fænomener, og som er fraværende i den journalistiske dækning. Framingen finder den analytiske journalist i den eksisterende videnskabelig forskning af tilsvarende fænomener og dokumentationen i aktuelle data, der sandsynliggør de bagvedliggende årsager til den aktuelle virkelighed. Det giver en dybere og mere nuanceret forståelse af nyhedsbegivenheder, der kan bidrage til bedre informerede overvejelser, diskussioner og handlinger. 

Praktisk bog med meget teori  

Som journalistisk tilgang bygger analytisk journalistik på kritisk realisme, som er en metateori om hvordan virkeligheden ser ud, og hvordan den kan undersøge. Den bygger på induktive, abduktive og deduktive metoder, som giver journalisten mulighed for selv at skabe viden om de væsentlige faktorer, er påvirker vores dagligdag.  

Flemming Svith har i årevis testet metoden sammen med studerende på kandidatuddannelserne Erasmus Mundus og cand.public. og har derigennem udviklet fem faser fra valg af aktuelt fænomen og kortlægning af den eksisterende dækning, til forskningsbaseret hypotese, validering og formidling. 

Bogen henvender sig til journalister og studerende, som udforsker alternative former for journalistik og byder på teoretisk viden, praktiske værktøjer såvel som mange eksempler på analytisk journalistik. 

Et af bogens kapitler er skrevet sammen kolleger fra DMJX. Institutchef Henrik Berggren og lektor Jesper Gaarskjær fra Institut for journalistik bidrager med viden om hhv. retorik og fortællende journalistik. Flemming Svith er forskningslektor og centerleder samme sted. 
 
Læs mere om bogen Analytical Journalism A Guide to Science-based Explanatory Journalistic Practice her. 

Bogen kan blandt andet købes hos Saxo. Bestil den her.