Skip to main content

Ejvind Hansen

Docent / Senior Associate Professor
Afdeling: Forskning og udvikling
Kontor: 1.03
Mobil: 24 60 23 61
Email: eh@dmjx.dk
Website: http://offentligheder.dk/
LinkedIn
Twitter

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Jeg arbejder bredt med offentlighedsteori gennem et filosofisk perspektiv. Jeg underviser i journalistikkens rolle ind i samfundet og videnskabsteori for offentlighedsprofessionelle. Dertil underviser jeg også i diskursanalyse som et metodisk redskab for offentlighedsprofessionelle. Min forskning fokuserer på demokratisk offentlighed og ytringsfrihed.

My main field is theories of the public spheres in philosophical perspectives. I teach students about the role of journalism in a democractic society, theory of science. I furthermore teach discourse analysis as a tool for professionals in the public sphere. My scientific research focusses on the public sphere and freedom of expression.

 

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde

Jeg elsker at trænge bag om vores selvfølgelige antagelser, og vise svagheden ved disse. Fordi det tvinger os ud i en mere nuanceret eftertænksomhed.

I love to analyse assumptions that are taken for granted and show how they are fallible. It forces us into more nuanced reflections.

 

Forskning

Jeg arbejder generelt set med normer for en kritisk demokratisk offentlighed og ytringsfrihed. I øjeblikket arbejder jeg på en større afhandling om tavshedens betydning for demokratisk offentlighed.

Du kan finde mine publikationer på UC Viden


I analyse norms of a critical democratic public sphere, and norms of freedom of expression. Currently I write a book on the significance of silence in a democractic public sphere.


My publications can be found at UC Viden