Skip to main content

Nyslået doktor vil have os til at holde kæft. Bare en gang imellem

Det skaber polarisering og splittelse, at debattører og politikere kæmper om mene noget først, højest og skarpest. Lyt lidt i stedet, foreslår Ejvind Hansen, som netop har modtaget doktorgraden for sin disputats om Tavshed.

Ejvind Hansen bliver doktor
Foto: Kasper Søholt

Kan man forske i tavshed og samtidig arbejde på en institution, som uddanner morgendagens journalister, kommunikatører og formidlere?

Ja! Det mener i hvert fald Ejvind Hansen, som netop har modtaget den fornemmeste akademisk titel, ’doktor’, for sin afhandling ’The freedom to remain silent’.

Ifølge Dr. Hansen er tale sølv, men tavshed ofte guld - og bestemt ikke altid noget, man skal modvirke. Det er nemlig afgørende for demokratiet, for pressefriheden, for den offentlige samtale og for ytringsfriheden, at samfundets aktører også forstår, hvornår man skal forholde sig tavs. Holde kæft. Lytte. Reflektere. Nuancere. Perspektivere. 

Meningsdannere, kommentatorer, redaktører, politikere, debattører. Alle skal mene noget, helst hele tiden. Det sætter tavsheden under pres.

Ejvind Hansen, doktor

- En stor del af journalistik, politik og offentlig debat handler om, hvem der kan råbe højest og sige tingene først og mest skarpt. Meningsdannere, kommentatorer, redaktører, politikere, debattører. Alle skal mene noget, helst hele tiden. Det sætter tavsheden under pres. Og det skaber polarisering og splittelse, fordi meningerne bliver mere kantede og ekstreme. Som almindelig bruger af medier, særligt sociale medier, skal man hele tiden tage stilling til om man er på den ene eller anden fløj, for eller imod, siger Ejvind Hansen.

Lyt og tænk - det er bare et forslag

Ifølge Ejvind Hansen kan mange almindelige danskere slet ikke genkende sig selv i meningernes yderpoler og den skingre debat. Det kan være en af forklaringerne på, at mange mennesker fravælger både nyhedsmedier og deltagelse i politik og offentlige debat.

Salverne af meningsmageri på både Twitter og lederplads betyder, at både nuancerne og refleksionen ofte forsvinder. Derfor har Ejvind Hansen en klar opfordring til både afsendere og modtagere.

- Træk dig ud af samtalen. I hvert fald bare for en periode. Hold pauser. Det er bare et forslag. Og brug tiden på at lytte og tænke lidt. I en samtale, som foregår i den virkelige verden mellem to mennesker, skiftes vi til at tale og lytte. Vi ville blive klogere af at fokusere mere på lytningen, samtidig med, at vi får en mere nuanceret opfattelse af tingene. For megen snak kan hindre tankefriheden. Og for lidt lytten er næsten en garanti for at det sker, siger han. 

Forsvar varede 4 1/2 time

I sin doktordisputats har Ejvind Hansen trukket på filosoffer som Habermas, Heidegger, Derrida, Deleuze og Kierkegaard for at vise, at tavshed ikke altid er noget, vi skal modvirke.

Forsvaret foregik fredag eftermiddag på Aarhus Universitet uden ordknaphed. Det varede i 4½ timer.

Selve afhandlingen – på godt 400 sider – blev indleveret den 12. oktober 2021 på Ejvind Hansens 50-års fødselsdag. Godt to år senere kan han nu kalde sig doktor. Han har også en ph.d.-grad i filosofi, som han erhvervede sig fra Aarhus Universitet i 2005. 
 

Siden 2010 har han forsket og undervist i mediefilosofi på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor han i dag har titlen docent.

Hold kæft.

Og Lyt.

 

Fotos af Ejvind Hansen: Kasper Søholt.