Center for Design og Visuel formidling

Formålet med Center for design og visuel formidling er at sætte fokus på de visuelle og grafiske virkemidler som benyttes i f.eks. design og reklamebranchen. Derudover vil der være fokus på de kreative processer, metoder og værktøjer som vi kan benytte for at styrke vores kreative evner. Endelig vil der være fokus på måling af effekten af både de visuelle og kreative metoder.

Designtænkning er en kreativ faglighed med en forskningsmæssig forankring.

Og helt centralt i Center for Design og Visuel formidling er designforskningen, som  rummer validerede beskrivelser af kreative aktiviteter, processer, metoder og teknikker, der kan kvalificere og informere en kreativ praksis. Ligesom den kan danne udgangspunkt for videreudvikling af praksis.

Design, populært også kaldet designtænkning og ’human-centered design’, er blevet en attraktiv tilgang i mange forskellige brancher. Indenfor de mere teknologitunge brancher, som eks. interaktionsdesign, er design et centralt element, der gør teknologien ’human-centered’ dvs. mere brugervenlig.

Allerede i 2009 skrev Elizabeth Sanders om en ’human-centered revolution’ og at mennesker har et behov for mere kreative måder at leve og deltage på, fremfor ’kun’ passivt at konsumere.

Det ser man nu slå igennem stort set i alle brancher - og i både private og offentlige organisationer, hvor der generelter et stigende fokus på brugerinddragelse og samskabelse. Empati og forståelse for brugere, borgere
eller bare ’mennesker’ er forudsætningen for at kunne skabe, ikke blot for, men med dem.

Øget brugerinddragelser betyder imidlertid også nye typer af processer, der udfordrer eksisterende roller og magtfordeling. Eksempelvis ses codesign og co-creation inddraget i flere borgerprojekter.


 

Andre centrale kompetencer og færdigheder på fremtidens arbejdsmarked, som er indeholdt i designtilgangen er:

  • systemisk forståelse
  • udvikling af ideer, produkter, services
  • disruption af brancher og professioner
  • kompleks problemløsning
  • forsøg på at forestille sig, forstå og arbejde med fremtidige, mulige scenarier.

 

Visualiseringer - et praktisk og didaktisk redskab
Når man arbejder med at forestille sig mulige scenarier, spiller visualisering en central rolle. Og visualisering er en metode, som centret ligeledes vil arbejde metodisk med - både i teori og praksis.

Visualisering egner sig fremragende til at didatisk brug. Eksempelvis kan den anvendes som en refleksiv praksis, f.eks. ved at tegne en læringsproces. At reflektere over ens (kreative) praksis er grundlaget for en dyb forståelse af egne kompetencer og færdigheder. Refleksivitet er derfor forudsætningen for udvikling af entrepreneurielle kompetencer, som er vigtige kompetencer i en stærkt foranderlig verden - ikke mindst medieverdenen.

Visualisering kan imidlertid også forståes som en almen, kreativ kompetence og færdighed i at kunne udtrykke sig og kommunikere visuelt – også kaldet ’visual literacy’.

Visualisering er endvidere en færdighed i at skabe stærk, visuel kommunikation, at transformerestorytelling eller kompleks viden til visuel kommunikation og interaktion etc. I en verden overfyldt med kommunikation, spiller både visual literacy og evnen til at skabe stærk, visuel kommunikation og interaktion en stigende rolle, også i samspil med diverse informations- og kommunikationsteknologier.

Nye teknologier åbner for nye muligheder i forhold til visualisering, kommunikation og interaktion.

Entreprenørskab og kreativitet
Centralt i centret er også kreativitetsforskningen og entreprenørskabsforskningen.

Nyere erkendelser indenfor kognitions- og hjerneforskning har aktualiseret en mere nuanceret forståelse af kreativitet. Vi skal ikke kun bruge vores kreativitet til innovation på vores arbejdsplads, vi skal også bruge vores kreativitet til at skabe os selv, vores liv, hinanden og vores fælles verden.

Ny viden skaber bedre forudsætninger for at styrke vores kreative ressourcer og skabe stærkere, kreative kulturer - til gavn for både mennesker og organisationer.

Kreativitet er centralt i entreprenørskabsforskningen, selvom den pt. ikke er særligt meget beskrevet. I entreprenørskabsforskningen skelnes mellem iværksætteri som konkret værdiskabelse på et marked og iværksætteri som en entreprenøriel tilgang til verden. Centeret vil være i tæt tilknytning til Business Maker, som er et nyt initiativ på DMJX, der tilbyder iværksætteriuddannelse, der er skræddersyet til vores dimmittender. Desuden vil centeret tage udgangspunkt i øvrige entrepreneurielle projekter på DMJX.

Centerets medlemmer er allerede godt i gang med at etablere en række samarbejder med eksterne parter i ind og udland.

 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram