Center for Design og Visuel formidling

Formålet med Center for design og visuel formidling er at sætte fokus på de visuelle og grafiske virkemidler som benyttes i f.eks. design og reklamebranchen. Derudover vil der være fokus på de kreative processer, metoder og værktøjer som vi kan benytte for at styrke vores kreative evner. Endelig vil der være fokus på måling af effekten af både de visuelle og kreative metoder.

Centralt i centret er designforskningen. Design er en kreativ faglighed med en forskningsmæssig forankring (Engholm). Designforskningen rummer validerede beskrivelser af kreative aktiviteter, processer, metoder og teknikker, der kan kvalificere og informere en kreativ praksis, ligesom den kan danne udgangspunkt for videreudvikling af praksis. Design repræsenterer en overordnet tilgang (et mindset) og en tilhørerende praksis, hvor det er tilgangen, der er afgørende (jf. ’design attitude’
Boland & Collopy, Michlewski). Design, populært også kaldet designtænkning og ’human-centered design’ er blevet en attraktiv tilgang i mange forskellige brancher, idet designtænkningen rummer mange af de elementer, der efterspørges i dag. Indenfor de mere teknologitunge brancher, som eks. interaktionsdesign, er design et centralt element, der gør teknologien ’human-centered’ dvs. mere brugervenlig. Sanders skrev i 2009 om en ’human-centered revolution’ og at mennesker har et behov for mere kreative måder at leve på og deltage på, fremfor ’kun’ passivt at konsumere. Det ser man nu slå igennem stort set i alle brancher - og i både private og offentlige organisationer, hvor der generelter et stigende fokus på brugerinddragelse og samskabelse. Empati og forståelse for brugere, borgere
eller bare ’mennesker’ er forudsætningen for at kunne skabe ikke blot for, men med dem. Øget brugerinddragelser betyder imidlertid også nye typer af processer, der udfordrer eksisterende roller og magtfordeling. Omvendt åbner det for interessante perspektiver i forhold til demokrati, hvor codesign og co-creation ses inddraget i flere borgerprojekter.

 

Andre kompetencer og færdigheder, der er centrale på fremtidens arbejdsmarked og som er indeholdt i designtilgangen er bl.a. kompleks problemløsning, systemisk forståelse, stærke, kreative kompetencer i forhold til udvikling af ideer, produkter, services, i disruption af brancher og professioner eller i forsøg på at forestille sig, forstå og arbejde med fremtidige, mulige scenarier. I forlængelse af arbejdet med ’det mulige’, spiller visualisering en central rolle.

Visualisering har dog mange forskellige betydninger. Visualisering er som sagt central i forhold til at forestille sig det mulige. Visualisering kan også anvendes didaktisk, som en refleksiv praksis, f.eks. at tegne en læringsproces. At reflektere over ens (kreative) praksis er grundlaget for en dyb forståelse af egne kompetencer og færdigheder. Refleksivitet er derfor forudsætningen for udvikling af entrepreneurielle kompetencer, som er vigtige kompetencer i en stærkt foranderlig verden - ikke mindst medieverdenen. Visualisering kan imidlertid også forståes som en almen, kreativ kompetence og færdighed i at kunne udtrykke sig og kommunikere visuelt – også kaldet ’visual literacy’. Visualisering er endvidere en færdighed i at skabe stærk, visuel kommunikation, at transformerestorytelling eller kompleks viden til visuel kommunikation og interaktion etc. I en verden overfyldt med kommunikation, spiller både visual literacy og evnen til at skabe stærk, visuel kommunikation og interaktion en stigende rolle, også i samspil med diverse informations- og kommunikationsteknologier. Nye teknologier åbner for nye muligheder i forhold til visualisering, kommunikation og interaktion.

Entreprenørskab
Centralt i centret er også kreativitetsforskningen og entreprenørskabsforskningen. Nyere erkendelser indenfor kognitions- og hjerneforskning har aktualiseret en mere nuanceret forståelse af kreativitet. Vi skal ikke kun bruge vores kreativitet til innovation på vores arbejdsplads, vi skal også bruge vores kreativitet til at skabe os selv, vores liv, hinanden og vores fælles verden. Ny viden skaber bedre forudsætninger for at styrke vores kreative ressourcer og skabe stærkere, kreative
kulturer - til gavn for både mennesker og organisationer. I forhold til kreativitet spiller nye teknologier også en vigtig rolle. Kreativitet er centralt i entreprenørskabsforskningen, selvom den pt. ikke er særligt meget beskrevet (Storgaard). I entreprenørskabsforskningen skelnes mellem iværksætteri som konkret værdiskabelse på et marked og iværksætteri som en entreprenøriel tilgang til verden. Centeret vil være i tæt tilknytning til Business Makers, som er et nyt initiativ på DMJX, der tilbyder iværksætteriuddannelse, der er skræddersyet til vores dimmittender. Desuden vil centeret tage udgangspunkt i øvrige entrepreneurielle projekter på DMJX.

Centerets medlemmer er allerede godt i gang med at etablere en række samarbejder med eksterne parter i ind og udland.

 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram