Skip to main content

Michael Abildgaard

Lektor
Afdeling: Medieproduktion og Ledelse
Mobil: 51 36 53 25
Telefon: 77 40 50 67
Email: map@dmjx.dk
Website: https://michaelabildgaard.com/
LinkedIn
Twitter
Skype: michael.abildgaard1

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Uddannet Tryktekniker, Grafonom GTØ, Bachelor i medieproduktion og ledelse (PBA MPL) og Master i Teknologiledelse (Executive MBA MMT). Jeg er primært tilknyttet MPL-uddannelsen, hvor mine specialeområder i øjeblikket ligger in-den for Grafisk Produktion, operationel og taktisk ledelse, herunder kvalitetsledelse, miljøle-delse, Lean management, innovation og forandringsledelse.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX?

”At kunne fordybe og specialisere sig i spændende fagområder, at kunne hjælpe, guide og vej-lede vores studerende igennem deres læringsproces, samt at kunne rådgive erhvervslivet”.

Forskningsprojekter/udviklingsaktiviteter

Jeg forsker i Brand Color Management, som handler om, hvordan virksomhedens Brand Co-lors kan reproduceres på tværs af print og skærm. Jeg har publiceret en række Papers (Pro-ceedings) som jeg også har præsenteret på internationale forskningskonferencer.

Har desuden skrevet tre bøger og en del artikler til fagpressen. I øjeblikket er jeg også tilknyttet højskolens Center for Medier og Innovation.

Profil på UC VIden:  https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/michael-abildgaard(691cfcb5-f032-4294-9294-34655df44562)/publications.html https://www.researchgate.net/profile/Michael_Abildgaard https://www.linkedin.com/in/michaelabildgaardpedersen/