Skip to main content

DMJX skubber til grøn film- og tv-produktion i stort udviklingsprojekt

Producentforeningen og Vision Denmark har udviklet bæredygtige retningslinjer for dansk film- og tv-produktion. Nu undersøger DMJX, hvordan det går med implementeringen i virksomhederne – og hvad der skal til for at få succes med den grønne omstilling.

DMJX skubber til grøn film- og tv-produktion i stort udviklingsprojekt
Foto: Antonia Steiner

Den danske film- og tv-produktionsbranche har ligesom rigtig mange brancher grøn omstilling og bæredygtighed på agendaen.

Sidste år blev der udarbejdet retningslinjer og en certificeringsmulighed, der skal imødekomme både egne normer og udefrakommende krav om produktioner, som lever op til grønne standarder for danske virksomheder inden for film- og tv-produktion.

Men har det reelt ændret noget og er retningslinjerne blevet formidlet til de mange medarbejdere i virksomhederne, hvor både direktør og runner er vigtige aktører, hvis missionen om at reducere CO2-aftrykket - og på længere sigt at skabe en helt CO2-neutral film- og tv-produktion - skal lykkes.

Det vil Danmarks Medie- og Journalisthøjskole undersøge i et nyt udviklingsprojekt.

- Vores formodning er, at kendskabet til retningslinjerne ikke nødvendigvis er særlig udbredt i branchen. Vi vil derfor undersøge, hvad der skal til for at øge kendskabet og implementere retningslinjerne bredt, siger Peter Østergaard Sørensen, som er lektor på Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen og leder af projektet.

- Udover at vi alle skal gøre en indsats for at passe på klima og miljø, så er det at tage samfundsansvar et konkurrenceparameter og noget, der kan være med til at tiltrække medarbejdere. Der er mange lavthængende frugter i retningslinjerne, som eksempelvis umiddelbart kan være med til at nedbringe CO2-belastningen. Derfor er det vigtigt med viden og samtaler om, hvordan vi kan sætte skub i udviklingen, siger Peter Østergaard Sørensen.

Spørgeskemaer, interview og efteruddannelse

Undersøgelsen påbegyndes nu og forventes at være færdig i slutningen af 2023.

Den består af en forundersøglese, der skal afdække branchens forforståelse af og kendskab til bæredygtig film- og tv-produktion, og hvilke forventninger og barrierer, der knytter sig til implementering af krav og retningslinjer for bæredygtig film- og tv-produktion. Herunder hvor den danske film- og tv-branche aktuelt står rent kompetence- og kendskabsmæssigt.

Dernæst skal selve hovedundersøgelsen bestå af en survey og opfølgende interview med 30-40 personer fra forskellige medarbejdergrupper fra flere typer af virksomheder. Her skal alt fra instruktører til runnere og producenter spørges ind blandt andet kendskab til retningslinjerne og muligheder og barrierer for at implementere dem.

- Vi vil gerne sætte fokus på, hvilke kompetencer, der fremover bliver nødvendige for at kunne indgå i en bæredygtig produktion. På den lidt længere bane vil vi gerne klæde faguddannelserne og efteruddannelser på til at kunne indfri forventningerne om nye kompetencebehov i film- og tv-branchen, siger Peter Østergaard Sørensen.

Projektet, som taler ind i DMJX’ strategi omkring bæredygtighed og samfundsansvar, har udover Peter Østergaard også deltagelse af lektor Michael Abildgaard og underviser Nikolaj Christensen.