Skip to main content

Bæredygtig medieledelse bliver pensum for MPL-studerende

På Medieproduktion og Ledelse ruster man sig til fremtidens grønne krav med det nye fag ’Sustainable Leadership’ på uddannelsens internationale semester.

Bæredygtig medieledelse bliver pensum for MPL-studerende
Foto: Antonia Steiner

Bæredygtig medieproduktion, Grøn omstilling via innovation og Bæredygtige events. Det er tre fag, som studerende fra Medieproduktion og Ledelse snart kan vælge at dygtiggøre sig inden for.

Det fortæller lektor Michael Abildgaard, som lige nu er ved at sammensætte det nye forløb ’Sustainable Leadership’ på uddannelsens internationale semester.

Fagene skal give redskaber til at arbejde med bæredygtig medieproduktion og ruste de fremtidige projekt- og medieledere til at analysere virksomheders grønne profil og indsats inden for hele forsyningskæden. Kompetencer, som bliver afgørende i fremtidens produktion, mener Michael Abildgaard

- Når vores dimittender kommer ud i de producerende miljøer, bliver de firstmovers. Mange danske virksomheder er naturligvis allerede begyndt at arbejde med bæredygtig produktion og grønne regnskaber. Men der venter strengere krav i fremtiden og allerede nu er kunders krav ofte højere end de generelle standarder. Kunderne er optagede af den samlede CO2-udledning i hele forsyningskæden rundt om produktionen, og dér udruster vi vores studerende med en bevidsthed, så de ved, hvad de skal kigge efter, når de gennemgår forsyningskæderne. På den måde kan de sikre, at der produceres bæredygtigt og at der ikke bare foregår greenwashing, siger Michael Abildgaard.

Kortlægger bæredygtig produktion

Michael Abildgaard arbejder for tiden på et etårigt udviklingsprojekt, hvor han kortlægger, hvordan medieproducerende underbrancher (print, tv, film og website) arbejder med at styre og styrke bæredygtig produktion.

Det er blandt andet branchernes egne guidelines, han vil bruge til at udforme undervisningsmaterialet til det nytænkte 4. semester, som går i luften i marts 2023.

Desuden er han inspireret af en lederuddannelse i Sustainable Leadership, som findes på Cambridge University. Derudover henter han viden fra sin deltagelse i en DMJX-undersøgelse af bæredygtig film- og tv-produktion, som blandt andet har til formål at undersøge kendskabsgraden af nye, bæredygtige retningslinjer for dansk film- og tv-produktion samt hvad der skal til for at øge kendskabet og implementere retningslinjerne bredt blandt producenterne.

- Der er utroligt mange lavthængende frugter at plukke for virksomhederne. Men der mangler viden om, hvordan man gør og ikke mindst en bevidsthed omkring arbejdet med det. Det arbejder vi intensivt med på DMJX for at hjælpe brancherne. Blandt andet gennem uddannelse af vores studerende, som jo er dem, der skal være med til at forme og udvikle brancherne i fremtiden, siger Michael Abildgaard.

Hvis du er interesseret i mere viden om CO2-regnskaber i produktionen, kan du læse klummen Mens vi venter på kravet om CO2-regnskaber, som Michael Abildgaard netop har udgivet i magasinet SIGN, PRINT & PACK.

Når vores dimittender kommer ud i de producerende miljøer, bliver de firstmovers. Vi udruster dem med en bevidsthed, så de ved, hvad de skal kigge efter, når de gennemgår forsyningskæderne. På den måde kan de sikre, at der produceres bæredygtigt og at der ikke bare foregår greenwashing.

Michael Abildgaard