Center for Medier og Innovation

Formålet med Center for medier og innovation er at bedrive forskning i mediernes teknologiske udvikling, ændrede rammevilkår og forbrugernes ændrede medieadfærd. Denne viden er nødvendig for at forstå hvilke faktorer, der påvirker mediernes vilkår, samtidig med at det udgør en forudsætning for et velfungerende moderne demokrati.

Når medieforskere er optaget af indholdet i medierne, skyldes det overordnet en antagelse om, at indholdet når frem til mediebrugere, der på forskellig vis forstår og tager dette indhold til sig. I sidste
instans er det også forestillingen (og af og til selvsagt også realiteten), at brugerne ændrer holdninger og/eller handlinger på baggrund af indholdet.

Dele af medieforskningen er derfor gået ganske tæt på den enkelte mediebruger gennem eksperimenter og kvalitative studier, mens andre – herunder særligt den del, der har vægt på mediernes dækning af økonomien og konsekvenserne heraf for økonomien – har haft mediebrugeren som en form for black box (jf. Parker, 1997 og Madsen, 2017).

Fire udfordringer
Det efterlader forskningen med en række interessante udfordringer.

1.
Én udfordring er at finde ud af, hvad der skal til for at en mediebruger forholder sig til et bestemt medieindhold, og især hvad der får mediebrugerne til at reagere – i første omgang ved at være aktive på de sociale medier.

2.
Endnu vigtigere og vanskeligere at undersøge er, hvornår mediebrugerne skifter holdning til bestemte spørgsmål som følge af et medieindhold og forståelsen/ anerkendelsen af det.

3.
Endnu sværere, men også relevant, er det at undersøge, hvornår medieindhold fører til ændringer i handlinger.
Det kan være ved afstemninger, økonomiske beslutninger eller ændret adfærd på andre områder.

4.
Endelig og næsten uudforskeligt er det at undersøge, hvornår og hvordan medierne kan bidrage til at skabe reelle forandringer af politisk, økonomisk, sociologisk og kulturel karakter.

Der ligger store epistemologiske og metodiske udfordringer i dette arbejde. Der er massive datamængder tilgængelige online, men tilgangen til dem kræver ofte særlige metoder, både til datahøst og analyse.

Fire løsninger
Dette center vil således også implicit rumme stillingtagen til disse udfordringer, og der ligger en del metodeudvikling og -anvendelse i arbejdet med at studere modtagere, reception og effekter.

1.
Der er i første omgang brug for at kortlægge, hvad vi ved, og ikke mindst, hvad vi tror, vi ved, når vi underviser og vejleder studerende og kursister om, hvordan de som leverandører af indhold til medier skal skabe og strukturere både form(er) og indhold hensigtsmæssigt.

2.
Der er brug for en kritisk afdækning af denne viden, vi tror, vi har, men som jævnligt viser sig at være overleveringer uden videnskabeligt belæg.

3.
Der er i det empiriske arbejde brug for at eksperimentere med forskellige undersøgelsesformer af, hvordan mediebrugeren bruger og forbruger mediers indhold.
Det kan eksempelvis være gennem dagbøger, indholdsanalyse, surveys, iagttagelser af mediebrug, at se og læse noget sammen med mediebrugere, eye-tracking og surveys, der også indeholder en del åbne svarmuligheder.

4.
Der er brug for udredning af de metoder, der allerede er anvendt og fortsat anvendes til at komme tæt på mediebrugeren og dennes forståelser af mediers produkter.

Nye metoder skal udvikles i det omfang, det er nødvendigt for at kunne undervise og vejlede leverandørerne af produkter til medier.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram