Bestyrelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for højskolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsens sammensætning

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 udefrakommende bestyrelsesformand udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

6 udefrakommende medlemmer udpeget af organisationer efter drøftelser mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse og de udpegningsberettigede:

  • 2 medlemmer udpeget af Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab
  • 2 medlemmer udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab
  • 1 medlem udpeget af Dansk Journalistforbund
  • 1 medlem udpeget af HK/Privat

2 medlemmer udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer udpeget blandt og af medarbejderne

2 medlemmer udpeget blandt og af de studerende.


Formand Lisbeth Knudsen
Ansvh. chefredaktør og direktør, Mandag Morgen Danmark
knudsenaps@gmail.com
Udpeget af: Uddannelses- og Forskningsministeren

Næstformand Thomas Torp
Adm. direktør, Grakom (Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion)
tt@grakom.dk                                                                             
Udpeget af: Grakom/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab                                                                          

Jakob Ponsgård
Næstformand i Dansk Journalistforbund 
jpo@journalistforbundet.dk
Udpeget af: Dansk Journalistforbund

Tine Aurvig-Huggenberger
Direktør, Kreativitet & Kommunikation (Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv)
tah@kreakom.dk
Udpeget af: Grakom/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab

Simon Tøgern
Formand i HK/Privat 
simon.toegern@hk.dk                                       
Udpeget af: HK/Privat                                                                                                  

Louise Brincker
Adm. direktør, Danske Medier
lbr@danskemedier.dk
Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab

Jacob Kwon
Chefredaktør TV2 Nyhederne, TV2
kwon@tv2.dk
Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab)                      

Medarbejderrepræsentanter
Campus Aarhus: Roger Buch, forskningschef, rb@dmjx.dk
Campus København: Peter Østergaard Sørensen, lektor, poes@dmjx.dk

Studenterrepræsentanter
Anne Sophie Lyskær Noer, Kommunikationsuddannelsen, 25626@dmjx.dk
Mats Piilmann Magnussen, Journalistuddannelsen, mpmagnussen@mail.dmjx.dk

Udpeget ved selvsupplering
Maja Horst, professor Professor i ansvarlig teknologi og innovation på DTU, majho@dtu.dk
Anne Dorthe Hermansen, Executive Director 5 media, adh@adhermansen.dk

Ledelse
Trine Nielsen, rektor, trni@dmjx.dk
Jens Grund, prorektor, jgp@dmjx.dk 
Cecilie Bechmann Anthony, ressource- og økonomichef, cba@dmjx.dk


Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen. Den indeholder blandt andet bestemmelser om konstituering, mødeledelse, referater, indkaldelsesprocedurer og afstemninger.

Forretningsorden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse (PDF)

Bestyrelsesmøder 2020
2.april
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat
 

24. februar
Mødebilag
Referat
 

Bestyrelsesmøder 2019
16. december
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat
 

23. september
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat

19. juni
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat
 

2. april
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat

Bestyrelsesmøder 2018

18. december
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat

24. september
Mødebilag og baggrundsbilag
Referat

25. juni
Dagsorden
Referat

5. april
Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøder 2017

19. december
Dagsorden
Referat

26. september
Dagsorden
Referat

19. juni
Dagsorden
Referat

28. marts
Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøder 2016

13. december
Dagsorden
Referat

21. september
Dagsorden
Referat

21. juni
Dagsorden
Referat

30. marts
Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøder 2015

10. december
Dagsorden
Referat

22. september
Dagsorden
Referat

23 juni
Dagsorden 
Referat

23. marts
Referat

Bestyrelsesmøder 2014 - referater

11. december 2014
23. september 2014
24. juni 2014
25. marts 2014

Bestyrelsesmøder 2013 - referater

11. december 2013
23. september 2013
24. juni 2013

Bestyrelsesmøder 2012 - referater

24. september 2012
25. juni 2012
28. marts 2012

Bestyrelsesmøder 2011 - referater

12. december 2011
26. september 2011
21. juni 2011
28. marts 2011

Bestyrelsesmøder 2010 - referater

6. december 2010
20. september 2010
21. juni 2010
22. marts 2010
25. januar 2010

Bestyrelsesmøder 2009 - referater

9. december 2009
16. september 2009
18. juni 2009
29. april 2009
25. februar 2009

Bestyrelsesmøder 2008 - referater

8. december 2008
16. september 2008
18. juni 2008
1. april 2008
18. februar 2008

Bestyrelsesmøder 2014 - dagsordener

11. december 2014
23. september 2014 
24. juni 2014
25. marts 2014

Bestyrelsesmøder 2012 - dagsordener

24. september 2012
25. juni 2012
28. marts 2012

Bestyrelsesmøder 2011 - dagsordener

12. december 2011
26. september 2011
21. juni 2011
28. marts 2011

Bestyrelsesmøder 2010 - dagsordener

6. december 2010
20. september 2010
21. juni 2010
22. marts 2010
25. januar 2010

Bestyrelsesmøder 2009 - dagsordener

9. december 2009
16. september 2009
18. juni 2009
29. april 2009
25. februar 2009

Bestyrelsesmøder 2008 - dagsordener

8. december 2008
16. september 2008
18. juni 2008
1. april 2008
18. februar 2008
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram