Skip to main content

Lov og vedtægter

Højskolen er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med sit eget lovgrundlag.

Lov

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole reguleres af lov om medie- og journalisthøjskolen (link til Retsinformation).

Vedtægt

Højskolens forhold reguleres i en vedtægt, der blandt andet indeholder nærmere bestemmelser om højskolens uddannelsesformål og fagområder, bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode og højskolens organisation.

Uddannelses- og forskningsministeren godkender vedtægten.

Vedtægter for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (PDF)

 

Forretningsorden

Forretningsordenen fastlægger udførelsen af bestyrelsen opgaver.

Bestyrelsen godkender forretningsordenen