Skip to main content

Målsætning og strategi

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles strategi og strategiske rammekontrakt.

Strategi 2023-25

DMJX uddanner studerende til at forstå, bidrage til og lykkes i de brancher, vi uddanner til – og til et samfund under hastig forandring.

På DMJX handler det ikke blot om at give karakterer, men om dannelse af hele karakteren. Vi udvikler passionerede studerende til professionelle aktører ved at give dem en solid uddannelse – og kompetencerne til at blive ved med at udvikle sig fagligt og personligt også efter deres uddannelse er færdiggjort. Vi sætter dem også i stand til modigt og kreativt at håndtere de spørgsmål, der stadig mangler fyldestgørende svar, og de udfordringer, fremtiden byder på.

DMJX medvirker aktivt til at udvikle brancherne gennem vores dimittender og gennem vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi sikrer at DMJX er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og vi viser de studerende, hvordan man agerer bæredygtigt, ansvarligt, kreativt og engageret ved at gøre det selv.

 

Strategisk rammekontrakt

I 2017 blev der indgået en politsk aftale om bedre rammer for ledelse på de vidergående uddannelsesinstitutioner. Som følge af denne aftale indførte Uddannelses- og forskningsministeriet de strategiske rammekontrakter til erstatning for de hidtidige udviklingskontrakter. Den strategiske rammekontrakt er er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås mellem ministeren og bestyrelsesformanden for den enkelte institution. Læs mere om de strategiske rammekontrakter (eksternt link)

Strategisk rammekontrakt 2022-25