Skip to main content

De studerendes råd (DSR)

Bindeled mellem de studerende og ledelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

De studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er organiseret i De Studerendes Råd, der er bindeled mellem de studerende og ledelsen på højskolen.

Rådet er delt op i to - ét på Campus København og ét på Campus Aarhus.

De Studerendes Råd på Facebook:

I 2023 har højskolen modtaget 23.480 kr. fra staten som tilskud til studenterforeninger.

Højskolen har valgt at supplere dette beløb, så De Studerendes Råd i hhv. København og Aarhus hver får 15.000 kr. i tilskud pr. semester - svarende til, at der gives i alt 60.000 kr. til De Studerendes Råd hvert år.