Skip to main content

Bestyrelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for højskolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 udefrakommende bestyrelsesformand udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

6 udefrakommende medlemmer udpeget af organisationer efter drøftelser mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse og de udpegningsberettigede:

  • 2 medlemmer udpeget af Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab
  • 2 medlemmer udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab
  • 1 medlem udpeget af Dansk Journalistforbund
  • 1 medlem udpeget af HK/Privat

2 medlemmer udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer udpeget blandt og af medarbejderne

2 medlemmer udpeget blandt og af de studerende.

 

Konstitueret (forlængelse) af formand Lisbeth Knudsen, Ansvh. chefredaktør og direktør, Mandag Morgen Danmark

Udpeget af: Uddannelses- og Forskningsministeren

 

Næstformand Thomas Torp, Adm. direktør, Grakom (Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion)

Udpeget af: Grakom/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab                                                                                    

Allan Boye Thulstrup, Næstformand for Dansk Journalistforbund

Udpeget af: Dansk Journalistforbund                             

 

Tine Aurvig-Huggenberger, Direktør, Kreativitet & Kommunikation (brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv),

Udpeget af: Grakom og Kreativitet & Kommunikation i fællesskab

 

Simon Tøgern, Formand i HK/Privat      

Udpeget af: HK/Privat                                                                                                              

 

Louise Brincker, Adm. direktør, Danske Medier

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab

 

Jacob Kwon, Chefredaktør TV2 Nyhederne, TV2,

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab            

 

 

Medarbejderrepræsentanter

Roger Buch, forskningschef, Campus Aarhus

Peter Østergaard Sørensen, lektor, Campus København

 

Studenterrepræsentanter

Anne Sophie Lyskjær Noer, Kommunikationsuddannelsen

Amanda Frisk, Journalistuddannelsen

 

Udpeget ved selvsupplering

Vakant

Anne Dorthe Hermansen, Executive Director 5 media

Ledelse

Trine Nielsen, rektor

Jens Grund, prorektor

 

Referent ved møderne

Jeanne Mørk Hansen, specialkonsulent

 

Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen. Den indeholder blandt andet bestemmelser om konstituering, mødeledelse, referater, indkaldelsesprocedurer og afstemninger.Forretningsorden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse (PDF)  

Bestyrelsesmøde referater

Bestyrelsesmøder 2021 - 14. april

Referat (pdf)

Dagsorden + bilag (pdf)

Baggrundsbilag (pdf)

 

Bestyrelsesmøder 2020 - 14. december

Referat (pdf)

Dagsorden + bilag (pdf)

 

Bestyrelsesmøder 2020 - 21. september

Referat (pdf)

Dagsorden + bilag (pdf)

 

Bestyrelsesmøder 2020 - 22. juni

Referat (pdf)

Dagsorden + bilag (pdf)

 

Bestyrelsesmøder 2020 - 2. april

Referat (pdf)

Dagsorden + bilag (pdf)

Baggrundsbilag

 

Bestyrelsesmøder 2020 - 24. februar

Referat

Dagsorden + bilag

 

Ønsker du at se referater og øvrigt mødemateriale fra tidligere, kan du kontakte specialkonsulent Jeanne Mørk Hansen, jmh@dmjx.dk