Skip to main content

Bestyrelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for højskolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 udefrakommende bestyrelsesformand udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

6 udefrakommende medlemmer udpeget af organisationer efter drøftelser mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse og de udpegningsberettigede:

  • 2 medlemmer udpeget af Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab
  • 2 medlemmer udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab
  • 1 medlem udpeget af Dansk Journalistforbund
  • 1 medlem udpeget af HK/Privat

2 medlemmer udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer udpeget blandt og af medarbejderne

2 medlemmer udpeget blandt og af de studerende.

 

Formand Lea Korsgaard, Udgiver og formand, Zetland

Udpeget af: Uddannelses- og Forskningsministeren

Næstformand Thomas Torp, Adm. direktør, Grakom (Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion)

Udpeget af: Grakom/Kreativitet & Kommunikation og Emballageindustrien i fællesskab                                                                                  

Allan Boye Thulstrup, Næstformand for Dansk Journalistforbund

Udpeget af: Dansk Journalistforbund                             

Charlie Stjerneklar Tibu, Direktør, Kreativitet & Kommunikation (brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv),

Udpeget af: Grakom og Kreativitet & Kommunikation i fællesskab

Simon Tøgern, Formand i HK/Privat      

Udpeget af: HK/Privat                                                                                                              

Mads Brandstrup Nielsen, Adm. direktør i Danske Medier

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab

Jacob Kwon, Chefredaktør TV2 Nyhederne, TV2,

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab            

Medarbejderrepræsentanter

Roger Buch, centerleder, Campus Aarhus

Peter Østergaard Sørensen, lektor, Campus København

 

Studenterrepræsentanter

Julie Orup Holt, TV- og Medietilrettelæggelse (Øst)

Elisa Mortensen, Journalistuddannelsen (Vest)

 

Udpeget ved selvsupplering

Stine Jørgensen, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Anne Dorthe Hermansen, Executive Director 5 media

Ledelse

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Jørgen Johannsen, Økonomi- og administrationschef

 

Referent ved møderne

Jeanne Mørk Hansen, specialkonsulent

 

Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen. Den indeholder blandt andet bestemmelser om konstituering, mødeledelse, referater, indkaldelsesprocedurer og afstemninger.Forretningsorden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse (PDF)  

Mødedatoer og materiale

Bestyrelsesmøder 2023 - 28. marts

Dagsorden + bilag

Bestyrelsesmøder 2023 - 21. juni

Bestyrelsesmøder 2023 - 28. september

Bestyrelsesmøder 2023 - 13. december

 

Bestyrelsesmøder 2022 - 15. december

Referat - UDKAST

Dagsorden + bilag

Baggrundsbilag

Bestyrelsesmøder 2022 - 28. september

Referat - UDKAST

Dagsorden + bilag

Baggrundsbilag

Bestyrelsesmøder 2022 - 22. juni

Referat

Dagsorden + bilag

Baggrundsbilag

Bestyrelsesmøder 2022 - 5. april

Referat 

Dagsorden + bilag

Baggrundsbilag

Ønsker du at se referater og øvrigt mødemateriale fra tidligere, kan du kontakte specialkonsulent Jeanne Mørk Hansen, jmh@dmjx.dk