Skip to main content

Bestyrelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for højskolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 udefrakommende bestyrelsesformand udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

6 udefrakommende medlemmer udpeget af organisationer efter drøftelser mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse og de udpegningsberettigede:

  • 2 medlemmer udpeget af Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab
  • 2 medlemmer udpeget af Grakom og KreaKom i fællesskab
  • 2 medlemmer udpeget af Dansk Journalistforbund og HK/Privat i fællesskab

2 medlemmer udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer udpeget blandt og af medarbejderne

2 medlemmer udpeget blandt og af de studerende.


Formand Lea Korsgaard, Udgiver og formand, Zetland

Udpeget af: Uddannelses- og Forskningsministeren

Thomas Hedegaard Søby, Kontaktdirektør, Buchs A/S

Udpeget af: Grakom og KreaKom i fællesskab      

Anna Louise Henrichsen, Partner & Director of Public Affairs and Sustainability, Advice A/S

Udpeget af: Grakom og KreaKom i fællesskab                                                                                

Allan Boye Thulstrup, Næstformand for Dansk Journalistforbund

Udpeget af: Dansk Journalistforbund og HK/Privat i fællesskab                           

Tina Holm Møller, Faglig sekretær, HK grafisk kommunikation     

Udpeget af: HK/Privat                                                                                                               

Stine Carsten Kendal, Adm. direktør Information

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab

Jacob Kwon, Chefredaktør TV2 Nyhederne, TV2,

Udpeget af: Danske Medier/Danmarks Radio og TV2 i fællesskab            

Medarbejderrepræsentanter

Roger Buch, centerleder, Campus Aarhus

Anne Danger Boisen, lektor, Campus København

 

Studenterrepræsentanter

Julie Orup Holt, TV- og Medietilrettelæggelse (Øst)

Elisa Mortensen, Journalistuddannelsen (Vest)

 

Udpeget ved selvsupplering

Næstformand Stine Jørgensen, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Vakant - udpeges på mødet i april 2024


Ledelse

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Jørgen Johannsen, Økonomi- og administrationschef

 

Referent ved møderne

Jeanne Mørk Hansen, specialkonsulent

 


Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen. Den indeholder blandt andet bestemmelser om konstituering, mødeledelse, referater, indkaldelsesprocedurer og afstemninger.

Forretningsorden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse (PDF)
 

Mødedatoer og materiale

Bestyrelsesmøder 2024

10. april 
Dagsorden + bilag
Baggrundsbilag
Referat

19. juni
8. oktober
12. december

Bestyrelsesmøder 2023

28. marts
Dagsorden + bilag
Referat

21. juni
Dagsorden + bilag
Referat

28. september
Dagsorden + bilag
Referat

13. december
Dagsorden + bilag
Referat

Ønsker du at se dagsorden eller referat også fra tidligere møder, kan du kontakte specialkonsulent Jeanne Mørk Hansen, jmh@dmjx.dk