Skip to main content

Kvalitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vægter kvalitetssikring højt. Derfor har skolen udviklet en kvalitetsmodel og kvalitetspolitik, der sikrer en løbende udvikling af undervisning, uddannelser og højskolens andre aktiviteter.

DMJX' kvalitetssikringssystem

DMJX' kvalitetssikringssystem skal sikre at vi arbejder systematiske med uddannelsernes kvalitet og relevans ud fra de kriterier, der er fastsat i "Bekendtgørelse for akkreditering af videregående uddannelser."

Kvalitetssikringssystemet er beskrevet i "Kvalitetspolitik for DMJX".

Vores kvalitetssikringssystemet bygger på 6 centrale sikringsgreb:

  1. Beretningsprocessen
  2. Studenterrettede evalueringer og undersøgelser
  3. Evaluering af hele uddannelser
  4. Videngrundlag
  5. Relevans
  6. Niveau, indhold og tilrettelæggelse

Den uddannelsesfaglige kvalitet monitoreres løbende og evalueres årligt gennem beretningsprocessen. Bestyrelsen godkender hvert år i december, den overordnede kvalitetsrapport for DMJX.