Skip to main content

Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere foregår ved tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.

Tiilidsrepræsentanter

Nedenfor er angivet de lokale tillidsrepræsentanter ved højskolen. Du kan trykke på vedkommendes navn, hvor du vil blive sendt videre til deres personlige side, hvor du kan finde opdateret kontaktinformation.

 

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Rikke Ejsing Holm (fællestillidsrepræsentant)

Torben Nielsen (tillidsrepræsentant Vest)

Peter Østergaard Sørensen (tillidsrepræsentant Øst)

Inger Knude Larsen (suppleant Vest)

Dorte Schiøler (suppleant Øst)

 

Dansk Journalistforbund (DJ):     

Mette Mørk (fællestillidsrepræsentant)

Jan Dyberg (tillidsrepræsentant Vest)

Anne Danger Boisen (tillidsrepræsentant Øst)

Thomas Pallesen (suppleant Vest)

Karen Løth Sass (suppleant Øst)

 

HK:

Kirsten Andersen (tillidsrepræsentant)

Pia Andersen (suppleant)  

 

Samarbejds- og miljøudvalget

Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere finder sted i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdet i samarbejdsudvalgene på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole foregår indenfor rammerne af Finansministeriets aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

 

Ledelsesrepæsentanter:

Trine Nielsen (formand)

Jens Grund Pedersen

Aslaug Kleve Kiertzner

Henrik P. Berggreen

 

Medarbejderrepræsentanter:

Mette Mørk (næstformand)

Helle Barth

Kirsten Andersen

Rikke Ejsing Holm

Dorte Schiøler

 

Observatører fra bestyrelsen:

Roger Buch

Peter Østergaard Sørensen

 

Arbejdsmiljørepræsentanter:

Thomas Pallesen (Campus Aarhus)

Helle Barth (Campus København)