Skip to main content

Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere foregår ved tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.

Tiilidsrepræsentanter

Nedenfor er angivet de lokale tillidsrepræsentanter ved højskolen. Du kan trykke på vedkommendes navn, hvor du vil blive sendt videre til deres personlige side, hvor du kan finde opdateret kontaktinformation.

 

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Rikke Ejsing Holm (fællestillidsrepræsentant)

Michael Bækgaard (tillidsrepræsentant Vest)

Peter Østergaard Sørensen (tillidsrepræsentant Øst)

Inger Knude Larsen (suppleant Vest)

Ole Rasmussen (AC TR suppleant for øst)

 

Dansk Journalistforbund (DJ):     

Jan Dyberg (fællestillidsrepræsentant) 

Andreas Scharnberg (tillidsrepræsentant Vest) 

Anne Danger Boisen (tillidsrepræsentant Øst) 

 

HK:

Pia Andersen (tillidsrepræsentant)

Vivian True (suppleant)
 

 

Samarbejds- og miljøudvalget

Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere finder sted i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdet i samarbejdsudvalgene på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole foregår indenfor rammerne af Finansministeriets aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

 

Ledelsesrepæsentanter:

Julie Sommerlund (formand)

Jens Grund Pedersen

Karin Løntoft Degn-Andersen

 

 

Medarbejderrepræsentanter:

Jan Dyberg (Næstformand - delt post)

Rikke Ejsing Holm (Næstformand - delt post)

Andreas Scharnberg

 

Observatører fra bestyrelsen:

Roger Buch

Anne Danger

 

Arbejdsmiljørepræsentanter:

Thomas Pallesen (Campus Aarhus)

Helle Barth (Campus København)