Skip to main content

Dorte Schiøler

Lektor
Afdeling: Forskning og udvikling, Kommunikationsuddannelsen
Mobil: 30 24 50 50
Telefon: 77 40 50 78
Email: ds@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Lektor, underviser, pædagogisk udviklingskonsulent – deler min tid mellem Kommunikationsuddannelsen og Center for pædagogisk udvikling og digitalisering. Underviser i kampagner med socialt sigte, målgruppeforståelse og samfundsfaglig metode. Ansvarlig for adjunktforløbet på DMJX, og er optaget af at indfange den særlige DMJX-pædagogik – en smuk blanding af praktisk og refleksiv læring.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX?

”Undervise, undervise og undervise. Optaget af at udvikle og finde frem til den gode undervisning. Sammen med de studerende, sammen med mine dygtige og engagerede kolleger, sammen med praksisfeltet.”

Forskningsprojekter/udviklingsaktiviteter

Jeg har undersøgt ’Facilitering som undervisningsmetode’ gennem kvalitative data. Forestået en række samarbejdsprojekter med praksisfeltet om kampagner, der flytter mennesker. Endelig har jeg udarbejdet en lektoranmodning samt været vejleder for kollegaers lektoranmodninger. https://www.ucviden.dk/portal/da/searchall.html?searchall=dorte+schi%C3%B8ler