Skip to main content

Gratis analyseværktøj til at skabe bedre kønsbalance i det journalistiske indhold

Forskere fra DMJX har udviklet ny metode til kortlægning af repræsentation og præsentation af kilder. Se en videopræsentation, og læs om værktøjet her - og afprøv det i praksis. Vi hjælper jer gerne med at komme i gang. 

Analyseværktøj til bedre kønsbalance

En metode, der kombinerer det kvantitative med det kvalitative og ikke alene giver et overblik over, hvor mange kvinder og mænd, der optræder i jeres indhold, men også indblik i, hvordan I præsenterer dem, og om der er særlige mønstre, i måden I fremstiller kvinder og mænd. 

Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Læg dertil, at det er gratis og enkelt at bruge metoden. Det eneste det kræver er, at I sætter ressourcer af til at monitorere jeres medie i en kortere periode og følger op på resultaterne med jævne mellemrum. 

Metoden er skabt af forskerne Line Schmeltz og Anna Karina Kjeldsen som er hhv. docent og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles Institut for Kommunikation, i samarbejde med journalisterne Marion Hannerup og Gitte Rabøl, som kender mediebranchen indefra og fra alle niveauer. Det er sket som en del af det treårige DMJX-innovationsprojektet 'Bedre kønsbalance i mediebranchen'.

Projektet er støttet af NIKK – et samarbejdsorgan for ligestilling under Nordisk Ministerråd.

De medier, som i udviklingsfasen har undersøgt sig selv, har fået både aha-oplevelser og nye indsigter – og sammen med det, et faktuelt grundlag for at sætte mål og skabe forandring. 

Vi håber, I har lyst til at afprøve værktøjet og dermed bidrage til det overordnede mål for dette projekt: At skabe større kønsbalance i den nordiske medieindustri.

Ved interesse: Kontakt lektor Anna Karina Kjeldsen på akkj@dmjx.dk

Læs meget mere om det forskningsbaserede analyseværktøj her neden for, hvor du også finder et video-oplæg med Line Schmeltz og Anna Karina Kjeldsen, som præsenterer værktøjet og giver highlights fra deres undersøgelse af en række danske, norske og svenske mediers kønsbalance i spalterne.

Værktøjet og det anvendelsesmuligheder i praksis blev præsenteret af Line Schmeltz og Anna Karina Kjeldsen på konferencen Det er ikke bare lige ... den 6. oktober i Nordens Hus. Se deres video-oplæg her:

 

Line Schmeltz og Anna Karina Kjeldsen, kommunikationsforskere på DMJX, har undersøgt mediernes brug af kilder og fundet store forskelle på, hvordan mænd og kvinder bliver fremstillet. Se hvilke – og hvordan du selv kan teste dit eget medie.
Her på siden finder du desuden det værktøj, som du selv kan teste med.