Skip to main content

Journalister: Ikke stor forskel på at arbejde på nyhedsmedie og i intern kommunikationsafdeling

Journalister oplever stor frihed, selvbestemmelse og mulighed for kritiske vinkler i jobbet som interne kommunikatører. Det viser ny DMJX-undersøgelse af professionel selvforståelse.

Forskning i journalisters professionsforståelse

En organisation kan betragtes som et lokalsamfund, hvor den interne kommunikatør fungerer som redaktør på et lokalt medie, hvor opgaven blot er at oplyse medarbejdere i stedet for borgere.

Det mener en række uddannede journalister, som i dag arbejder med intern kommunikation. De er blevet interviewet i forbindelse med et forskningsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som har undersøgt journalisternes arbejdsvilkår, begrænsninger og muligheder.

Journalisterne fortæller stort set samstemmende, at de oplever stor frihed til selv at bestemme, hvilke historier de producerer. Der er plads til både positive og kritiske historier og virksomhederne vil gerne være åbne og transparente i kommunikationen til medarbejderne.

- Journalisterne agerer som medarbejdernes ambassadører og er ikke bange for autoriteter. De udfordrer gerne ledelsen på, hvornår og hvordan den skal kommunikere til medarbejderne, siger docent Vibeke Thøis Madsen, som sammen med lektor Helle Tougaard står bag forskningsprojektet.

Ingen rosenrøde ligegyldigheder

Forskerne har blandt andet undersøgt, hvorvidt og hvordan uddannede journalister i kraft af deres journalistiske professionsforståelse og integritet kan bidrage til at gøre en organisations interne kommunikation transparent, autentisk og troværdig. Herunder om de arbejder anderledes end deres kolleger uden journalistisk baggrund. 

I alt har 12 journalister, der enten arbejder i en privat virksomhed, en offentlig institution eller i en NGO-organisation, deltaget i de kvalitative interviews.

Langt de fleste af de interviewede oplever, at de er gode til at fjerne parfumeret nonsens og rosenrøde ligegyldigheder og få fortalt historien, så medarbejderne i organisationen får klar besked.

Helle Tougaard, lektor.

- Langt de fleste af de interviewede oplever, at de er gode til at fjerne parfumeret nonsens og rosenrøde ligegyldigheder og få fortalt historien, så medarbejderne i organisationen får klar besked. Flere peger på, at der ikke er den store forskel på at arbejde for et nyhedsmedie og i en intern kommunikationsafdeling, siger Helle Tougaard.

Ærlig kommunikation giver tillid til ledelsen

Oplevelserne passer ifølge forskerne godt ind i en udvikling, der viser, at organisationers interne kommunikation i disse år flytter sig fra det taktiske til det strategiske niveau. Intern kommunikation er ikke længere blot et redskab til at informere og påvirke medarbejderne til at forstå organisationens mål og værdier. Tværtimod kræver moderne medarbejdere klar, ærlig og anerkendende kommunikation, hvis de skal have tillid til en ledelse, være engagerede i udfordringerne og bidrage til fællesskabet.

En af journalisterne i undersøgelsen forklarer det sådan her:

- Min arbejdsplads vil gerne være åben og transparent, og det passer godt til, at jeg som journalist gerne vil kunne snakke om tingene og fortælle historier, både de gode og de mindre gode. Det er der plads til, og det er virkelig fedt, for det kunne måske godt være et problem for mig, hvis det var mere styret, siger han. 

Jeg ville ikke kunne være i det, hvis jeg hele tiden skulle føle, at jeg måtte gå på kompromis med mig selv, og hvad jeg står for.

Anonym journalist fra undersøgelsen.

Journalisten understreger samtidig, at det er vigtigt for ham, at de historier, han lægger navn til, er troværdige og ærlige.

- Jeg ville ikke kunne være i det, hvis jeg hele tiden skulle føle, at jeg måtte gå på kompromis med mig selv, og hvad jeg står for. Jeg er nødt til at kunne se mig selv i det. Det er der heldigvis plads til i 19 ud af 20 tilfælde, siger han.

Læs mere om undersøgelsen

Helle Tougaard og Vibeke Thøis Madsen har skrevet artiklen Journalister bruger deres professionelle selvforståelse i jobbet som interne kommunikatører i DMJX’ onlinetidsskrift MediaJournal. I artiklen kan du læse mere om projektet og gå dybere ind i de medvirkende journalisters professionelle selvforståelse som interne journalister.

Desuden har forskerne udsendt et spørgeskema til medlemmer af DJ: Kommunikation for at følge op på undersøgelsen. Her støtter respondenterne umiddelbart op om konklusionerne i den kvalitative undersøgelse. De to arbejder netop nu videre med tallene fra undersøgelsen.

Endelig har de også skrevet en videnskabelig artikel om forskningsprojektet, som nu venter på en såkaldt peer review, inden den offentliggøres i et videnskabeligt tidsskrift.