Center for Kommunikation og Ledelse

Center for kommunikation og ledelse har til formål at belyse og forstå udviklingen indenfor strategisk kommunikation, virksomhedskommunikation, offentlig kommunikation og markedskommunikation. Herunder interaktionen mellem medietekster, kommunikative former og produkter og de samfundsmæssige og brugerrelaterede kontekster og strategier, som interaktionen foregår i.

Kommunikation og ledelse har været igennem flere revolutioner i de seneste årtier.

Ikke mindst i den offentlige sektor har moderniseringsprogrammerne, reformer som eksempelvis kommunalreformen, samt en kombination af det generelle økonomiske pres og produktions-/præstationsbaseret finansiering øget kravene til god ledelse og øget kommunikationsindsats.

Der er både ledelsesmæssigt og kommunikationsmæssigt sket en oprustning med flere medarbejdere, efteruddannelses- og masterprogrammer samt strategier for ledelse og kommunikation.

Også i den private sektor er der sket en kommunikativ vækst med øgede budgetter og flere medarbejdere blandt andet for at løfte de helt nye kommunikationsmuligheder og -udfordringer, som blev skabt af først internettet og senere sociale medier og smartphones.

I partier, interesseorganisationer, den tredje sektor, frivillige organisationer, folkelige bevægelser og  netværk spiller kommunikation ligeledes en central rolle, og er i visse tilfælde hele omdrejningspunktet for både finansiering, organisering og aktiviteter.

Alle disse kommunikative oprustninger spiller sammen i en selvforstærkende proces, hvor andre aktørers oprustning fører til egen kommunikativ oprustning, som igen får andre aktører til øge den kommunikative indsats og intensitet.

Flere spillere, nye indholdstyper og content-strategier
Kommunikation er dermed i rivende udvikling, som forstærkes af blandt andet globalisering og digitalisering. Konvergens er en af konsekvenserne: grænserne mellem journalistik, kommunikation, strategisk kommunikation, PR og marketing er i opbrud i takt med at digitaliseringen har accelereret virksomheders og organisationers udvikling af eget medieindhold, som publiceres enten på egne platforme i form af content marketing og brand journalism eller via kommercielle og publicistiske mediers platforme i form af native advertising og sponsoreret indhold.

Også medietekster og medieprodukter ændrer æstetisk udtryk, semantisk indhold og narrativ form i takt med den teknologiske udvikling, udviklingen af kommunikationsstrategier og under påvirkning af finansielleog institutionelle vilkår.

De mange forskellige stakeholdere i de samfundsmæssige og retoriske arenaer forsøger at opnå forskellige mål som for eksempel synlighed, opmærksomhed, troværdighed, identifikation, engagement, legitimitet, handling eller salg ved hjælp af medieindhold og strategier for spredning af dette indhold.

Udvikling og interaktion skal udforskes
Udgangspunktet for arbejdet i Center for kommunikation og ledelse er et ønske om at belyse og forstå både udviklingen indenfor strategisk kommunikation, virksomhedskommunikation, offentlig kommunikation og markedskommunikation, herunder interaktionen mellem medietekster, kommunikative former og produkter og de samfundsmæssige og brugerrelaterede kontekster og strategier, som interaktionen foregår i. 

 

Photo by Helloquence on Unsplash

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram