Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Standby-plads

Vælger du at sætte kryds ved ”Standby-plads”, kommer du på ventelisten, hvis vi ikke kan tilbyde dig en studieplads i første omgang. 

Standby-plads = Du er optaget, men står på venteliste

Standby er et ventelistesystem. Får du tilbudt en standby-plads, betyder det, at du kommer på en prioriteret venteliste og får tilbudt en studieplads, hvis der er andre, der falder fra.

Hvis du vil søge standby, skal du sætte et kryds i feltet “standby” i din ansøgning på optagelse.dk.

Du er sikret optagelse på Kommunikationsuddannelsen, hvis du tager imod tilbuddet om en standby-plads.

Du kan få tilbudt en studieplads på 2 måder:

  1. Indtil en uge efter studiestart.
  2. Ved næste studiestart, men husk, at du skal søge ind igen via optagelse.dk inden næste ansøgningsfrist.

Hvis du bliver optaget på en standby-plads, betyder det, at eventuelle lavere prioriterede uddannelser bortfalder.

Bliver du tilbudt en studieplads i standby-perioden, dvs. til og med en uge ind i semestret, og siger 'nej tak', bortfalder din plads.

Vi giver dig direkte besked, hvis du bliver optaget.

Læs mere om reglerne for standby-pladser (www.ug.dk)

 

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kommunikationsuddannelsen