Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Har du et udenlandsk eksamensbevis?

Udenlandsk eller international eksamen

Du kan godt søge om optagelse på Kommunikationsuddannelsen med en international/udenlandsk adgangsgivende eksamen, eller en IB-eksamen (International Baccalaureate) fra Danmark.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00 (uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2).

Kvote 1 eller kvote 2?

Optagelsesprocessen afhænger af, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk eksamen eller ej.

  • Hvis det er muligt at omregne dit eksamensgennemsnit direkte, vil din ansøgning blive behandlet i både kvote 1 og kvote 2.
  • Hvis det ikke er muligt at omregne dit eksamensgennemsnit direkte, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Se om din udenlandske eksamen kan omregnes direkte. (www.ufm.dk)

Omregning af fagniveauer

For at afgøre om du opfylder adgangskravene til Kommunikationsuddannelsen, foretager Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omregningen af fagniveauer til det danske system.

Det gør vi ud fra de retningslinjer, der er defineret af Styrelsen for videregående uddannelse. Du kan læse om vejledende vurdering af fagniveauerne i de udenlandske eksamener.

Hvis du ikke har en eksamen med de krævede fagniveauer, har du mulighed for at tilmelde dig et suppleringsfag og søge om betinget optagelse.

Dansk sprogkrav

Det er en forudsætning for at blive optaget, at du behersker mundtlig og skriftlig dansk. Ved de fleste eksamener i uddannelsen skal du vise, at du kan kombinere teori og praksis - og her vægter din formidling højt, herunder dine færdigheder i dansk. Det betyder, at du skal beherske komplekse kommunikative færdigheder på dansk.

Derfor er det et krav, at ansøgere, der søger på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal have bestået Studieprøven i dansk (karakter minimum 3x10) eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Dette gælder også for ansøgere fra Skandinavien.

 

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kommunikationsuddannelsen