Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Har du et udenlandsk eksamensbevis?

Udenlandsk eller international eksamen

Du kan godt søge om optagelse på Kommunikationsuddannelsen med en international/udenlandsk adgangsgivende eksamen eller en IB-eksamen (International Baccalaureate) fra Danmark.

Hvis du ikke har et dansk eksamensbevis, skal du huske at medsende en dansk eller engelsk oversættelse af dit eksamensbevis, oversat af en autoriseret oversætter. Officielle eksamensbeviser på engelsk, fransk, tysk, svensk, norsk, finsk eller islandsk behøver ikke at blive oversat.

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00 (uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2).

Kvote 1 eller kvote 2?

Optagelsesprocessen afhænger af, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk eksamen eller ej.

  • Hvis det er muligt at omregne dit eksamensgennemsnit direkte, vil din ansøgning blive behandlet i både kvote 1 og kvote 2.
  • Hvis det ikke er muligt at omregne dit eksamensgennemsnit direkte, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Se, om din udenlandske eksamen kan omregnes direkte (www.ufm.dk)

Omregning af fagniveauer

For at afgøre, om du opfylder adgangskravene til Kommunikationsuddannelsen, foretager Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omregningen af fagniveauer til det danske system.

Det gør vi ud fra de retningslinjer, der er defineret af Styrelsen for Videregående Uddannelse. Du kan læse om vejledende vurdering af fagniveauerne i de udenlandske eksamener.

Hvis du ikke har en eksamen med de krævede fagniveauer, har du mulighed for at tilmelde dig et suppleringsfag og søge om betinget optagelse.

Dansk sprogkrav

Det er en forudsætning for at blive optaget, at du behersker mundtlig og skriftlig dansk. Ved de fleste eksamener i uddannelsen skal du vise, at du kan kombinere teori og praksis, og her vægter din formidling højt, herunder dine færdigheder i dansk. Det betyder, at du skal beherske komplekse kommunikative færdigheder på dansk.

På baggrund af en konkret individuel faglig vurdering kan Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræve, at en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag består studieprøven i dansk (karakter mindst 3x10) eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dette krav gælder også for skandinaviske ansøgere.

 

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kommunikationsuddannelsen