Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Adgangskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse med følgende fag og niveauer:

Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B

OG

Engelsk B

(Det tidligere adgangskrav om Samfundsfag B / Samtidshistorie B er afskaffet fra og med optagelsen 2021)

 

Du skal beherske mundtlig og skriftlig dansk og tale, læse og forstå engelsk.

 

Mangler du ét eller flere fag?

Selvom du ikke opfylder adgangskravene til Kommunikationsuddannelsen ved ansøgningsfristen den 15. marts, kan du tage de fag, du mangler (suppleringsfag), og søge om optagelse alligevel (betinget optagelse).

Læs mere om suppleringsfag (Uddannelsesguiden)

På din ansøgning skal du angive:

  • hvilke gymnasiefag og til hvilket niveau, du supplerer. Du behøver ikke at sende dokumentation for, at du er tilmeldt et suppleringsfag.
  • om suppleringskurset afsluttes før eller efter 5. juli.

Hvis du afslutter et suppleringsfag før 5. juli:

Upload dokumentation for, at faget er bestået, senest den 5. juli kl. 12.00. Ellers vil din ansøgning blive annulleret.

Hvis din eksamen bliver udskudt til efter den 5. juli, skal du give os besked inden den 5. juli.

Hvis du afslutter et suppleringsfag efter den 5. juli:

Din ansøgning vil blive behandlet, som om du allerede opfylder adgangskravene. Du skal – senest ved studiestart – kunne dokumentere, at du opfylder adgangskravene.

Muligheden for at få betinget optag gælder både for ansøgere i kvote 1 og kvote 2.

I kvote 2 kan du få point for karakterer og niveau i fagene dansk og engelsk.

Suppleringsfag, der er afsluttet inden den  5. juli, tæller også med i vurderingen. Men det kræver, at du har oplyst os om det inden den 15. marts – og sendt dokumentation inden den 5. juli.

Det er ikke muligt at forbedre sit samlede eksamensgennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit kan dog blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere. Læs mere om nedjustering (Uddannelsesguiden)

Hvis du ikke kan dokumentere, at du opfylder adgangskravene inden studiestart, bortfalder din studieplads.

Dispensation fra adgangskravene

Du kan søge om dispensation fra adgangskravene, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Du kan ikke få dispensation, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, manglende kendskab til reglerne eller lignende.

Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis der foreligger en eksamensbedømmelse eller prøve, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau, f.eks. fra en videregående uddannelse.

Har du ikke en gymnasial uddannelse?

Hvis du ikke har en gymnasial eksamen, vil vi se på, hvorvidt de kvalifikationer, du på anden vis har opnået, svarer til de kvalifikationer, man opnår på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en konkret og individuel vurdering. Hvis du får en dispensation, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Sådan søger du dispensation

Ansøgning om dispensation skal altid være skriftlig. Det er vigtigt, at du klart og tydeligt skriver, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Og at du vedlægger dokumentation.

Ansøgning om dispensation skal uploades sammen med din ansøgning til uddannelsen på www.optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb. Husk at sætte kryds i feltet om, at du søger om optagelse med særlig tilladelse.

Dispensationsansøgninger skal være os i hænde senest den 15. marts – uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

 

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kommunikationsuddannelsen