Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Kvote 2 ansøgning til Kommunikationsuddannelsen

Den 15. marts kl. 12.00 er der ansøgningsfrist for kvote 2 ansøgning til Kommunikationsuddannelsen.

Sådan søger du om optagelse

Du skal du søge om optagelse på Kommunikationsuddannelsen via optagelse.dk.

 • Ansøgningsfrist: den 15. marts kl. 12.00
 • Svar om optagelse: Hvis du får tilbudt en studie- eller standbyplads, får du svar fra DMJX via digital post den 28. juli. Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads hos DMJX, hører du ikke fra os, men fra enten en anden uddannelsesinstitution eller direkte fra KOT.

Vi sender en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning senest den 15. april.

KOT-nummer:

 • 50750” for uddannelsen i Aarhus
 • 50745” for uddannelsen i København

Studiestart

Vær opmærksom på, at der er forskellig studiestart, alt efter hvilken uddannelse du søger:

 • Aarhus: september
 • København: februar

Hvis du søger gennem kvote 2, bliver din ansøgning automatisk prøvet i kvote 1. Du skal derfor ikke sende en ny ansøgning til kvote 1, hvis du allerede har søgt optagelse gennem kvote 2.

Manglende digitalt ID

Ansøgere uden digitalt ID (NemID/MitID) skal sende deres underskriftsside til DMJX via dette link eller aflevere den på højskolen. Underskriftssiden skal være DMJX i hænde senest kl 12.00 den 15. marts.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Eksamensbevis for adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumentation for alle aktiviteter, du ønsker inddraget i vurderingen af din ansøgning
 • Dokumentation for eventuelle beståede suppleringskurser

Eksamensbevis

Dit eksamensbevis kan du finde i eksamensdatabasen og uploade til din ansøgning på optagelse.dk.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning skal ikke være en liste over aktiviteter, men ligne en jobansøgning, hvor du kan beskrive, hvorfor du ønsker at søge optagelse på Kommunikationsuddannelsen.

Du kan forklare, hvordan dine aktiviteter og erfaringer er relevante og kvalificerende for netop denne uddannelse, og hvad drømmer du om at bruge din uddannelse til bagefter. Desuden kan du komme ind på, hvordan du indgår i og bidrager til et samarbejde med medstuderende, ligesom vi gerne vil høre dine overvejelser om, hvordan du vil håndtere et fuldtidsstudie med mødepligt og betydeligt fremmøde. 

Det er også her, du har muligheden for at vise, at du har talent for kommunikation.

Ansøgningen må fylde 1-2 A4-sider.

Dokumentation for andre aktiviteter

Aktiviteter, du har afsluttet før den 15. marts, skal du dokumentere og uploade senest den 15. marts kl. 12.00.

Aktiviteter, du ikke har afsluttet før den 15. marts, kan du beskrive i din ansøgning, men du skal efterfølgende uploade dokumentationen senest 5. juli kl. 12.00.

Den del af aktiviteten, der er foregået før den 15. marts, skal være fuldt dokumenteret med din ansøgning den 15. marts.

Hvis du f.eks. har et job, hvor du fortsat er ansat på ansøgningstidspunktet, skal du uploade dokumentation for din ansættelsesperiode frem til 15. marts sammen med din kvote 2 ansøgning den 15. marts.

Du kan efterfølgende indsende dokumentation for de resterende måneder (fra marts til juli).

Eksempler på dokumentation for aktiviteter:

Erhvervsarbejde: F.eks. arbejdsgivererklæring eller udtalelse i kombination med lønsedler. En ansættelseskontrakt alene er ikke tilstrækkeligt. Perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal skal fremgå af dokumentationen. Brug f.eks. denne skabelon til arbejdsgivererklæring på www.optagelse.dk

Frivilligt arbejde: Underskrevet erklæring fra organisationen eller andet. Perioden for aktiviteterne samt det ugentlige eller samlede timetal skal fremgå.

Højskole: Bevis for tilmelding er ikke tilstrækkeligt. Vi skal have bevis for, at højskoleopholdet er gennemført. Hvis du er på højskole ved ansøgningstidspunktet og opholdet endnu ikke er afsluttet, skal det fremgå af din ansøgning 15. marts – og du skal uploade højskolebeviset på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.

Udlandsophold: F.eks. kopi af stempler i dit pas, flybilletter/boardingpas, visum, sprogskolebevis eller andre aktiviteter, der er indgået i rejsen. Vi skal have bevis for, at du rent faktisk har været på rejsen. Det betyder, at en kopi af din oprindelige rejseplan fra rejsebureauet kan indgå som en del af dokumentationen, men den er ikke tilstrækkelig i sig selv.

Andre uddannelser: Kopi af eksamensbeviser eller karakterudskrifter.

Bedømmelse af kvote 2-ansøgninger

I vurderingen af ansøgningen lægger vi vægt på den motiverede ansøgning samt nedenstående aktiviteter:

 • Niveau og karakterer i fagene dansk og engelsk
 • Andre uddannelsesforløb
 • Erhvervserfaring
 • Samfundsmæssigt engagement, herunder frivilligt arbejde og/eller ulønnet organisatorisk arbejde
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold

Der er tale om en helhedsvurdering, og aktiviteter, som ikke er nævnt på listen, kan også have betydning.

Har du brug for hjælp til din ansøgning?

Bliv klogere på optagelse via kvote 2 hos eVejledningen.

Standby-plads

I din ansøgning skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads.

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kommunikationsuddannelsen