Uddannelsens opbygning

Kommunikationsuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Fag på Kommunikationsuddannelsen
1. semester:

 • Journalistisk metode
 • Kommunikationsprocesser
 • Retorik og præsentation
 • Organisationsteori

2. semester:

 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Strategisk kommunikation og sociale medier
 • PR og medierne
 • Samfundsfag
 • Førsteårsprøve

3. semester: Praktik
Læs om praktik på Kommunikationsuddannelsen

4. semester

 • Tværfagligt fag: Innovation
 • Kampagneplanlægning og evaluering
 • Kreativitet og idéudvikling
 • Forretningsforståelse, entreprenørskab og projektledelse

5. semester (internationalt semester)

 • Krise- og forretningskommunikation
 • Mikro- og makroøkonomi
 • Oplevelseskommunikation
 • Cross Media

6. semester: Praktik
Læs om praktik på Kommunikationsuddannelsen

7. semester:

 • Videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Internationale muligheder
Det er muligt at erstatte fagene på  5. semester med et ophold på et universitet i udlandet.
Læs om internationale muligheder på Kommunikationsuddannelsen

Ansøgning om meritoverførsel
Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Meritoverførsel

Overbygning på Kommunikationsuddannelsen
En professionsbachelor giver ikke automatisk adgang til kandidatuddannelserne. Men det er muligt at søge og blive optaget på en kandidatuddannelse. Det vil altid være den uddannelsesinstitution, som udbyder kandidatuddannelsen, der vil tage stilling til, om uddannelsen er egnet til at være adgangsgivende til deres kandidatuddannelse.

Kommunikationsuddannelsen har tidligere været adgangsgivende til følgende kandidatuddannelser på Aarhus Universitet:

 • Journalistik, Cand. Public.
 • Erasmus Mundus Masters – Journalism, Media and Globalisation*
 • Corporate Communication / Virksomhedskommunikation, ASB
 • IT, kommunikation og organisation, ASB
 • Informationsvidenskab (B-linjen)
 • Digital design (B-linjen)
 • Retorik
 • Kognitiv semiotik

og følgende kandidatuddannelse på IT-Universitetet i København:

 • Digital design og Kommunikation

* Vær opmærksom på, at der er særlige, supplerende krav til Erasmus Mundus, herunder krav om mindst tre måneders journalistisk erfaring. Se mere på mundusjournalism.com

Bemærk, at det, at en uddannelse er adgangsgivende ikke er det samme som, at man er garanteret optag, da der ved alle uddannelser også sker en individuel vurdering.

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Kommunikationsuddannelsen.

aquamarine

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram