Kommunikationsuddannelsen

Kommunikation

Ordet fanger...

Kommunikationsuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Henriette Bettina Hansen

Spørgsmål?

Henriette Hansen
51 15 56 47 / hh@dmjx.dk

Studieforløbet på Kommunikationsuddannelsen

Fag på Kommunikationsuddannelsen
 

1. semester:

 • Kommunikation og analyse 
 • Journalistisk metode
 • Organisationsteori og intern kommunikation

2. semester:

 • Undersøgelsesmetoder
 • Strategisk kommunikation
 • Kreativitet, medier og indhold

3. semester: Praktik

Læs om praktik på Kommunikationsuddannelsen

 

4. semester

 • Tværfagligt fag: Innovation
 • Kampagneplanlægning og evaluering
 • Kreativitet og idéudvikling
 • Forretningsforståelse, entreprenørskab og projektledelse

5. semester (internationalt semester)

 • CSR – Concepts, Strategies and Communication of Sustainability
 • Crisis- and change communication in a CSR context
 • Execution of CSR and Sustainability Communication

6. semester: Praktik

Læs om praktik på Kommunikationsuddannelsen

 

7. semester:

 • Videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Internationale muligheder

Det er muligt at erstatte fagene på  5. semester med et ophold på et universitet i udlandet.

Læs om internationale muligheder på Kommunikationsuddannelsen

Ansøgning om meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere om meritoverførsel her

Overbygning på Kommunikationsuddannelsen

En professionsbachelor giver ikke automatisk adgang til kandidatuddannelserne, men det er muligt at søge og blive optaget på en kandidatuddannelse. Det vil altid være den uddannelsesinstitution, som udbyder kandidatuddannelsen, der vil tage stilling til, om uddannelsen er egnet til at være adgangsgivende til deres kandidatuddannelse.

Kommunikationsuddannelsen har tidligere været adgangsgivende til følgende kandidatuddannelser på Aarhus Universitet:

 • Journalistik, cand.public.
 • Erasmus Mundus Masters – Journalism, Media and Globalisation*
 • Corporate Communication / Virksomhedskommunikation, ASB
 • IT, kommunikation og organisation, ASB
 • Informationsvidenskab (B-linjen)
 • Digital design (B-linjen)
 • Retorik
 • Kognitiv semiotik

og følgende kandidatuddannelse på IT-Universitetet i København:

 • Digital design og Kommunikation

* Vær opmærksom på, at der er særlige supplerende krav til Erasmus Mundus, herunder krav om mindst tre måneders journalistisk erfaring. Se mere på mundusjournalism.com

Bemærk, at selvom en uddannelse er adgangsgivende, er man ikke garanteret optag, da der ved alle uddannelser også sker en individuel vurdering.

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Kommunikationsuddannelsen