Meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansøgning om meritoverførsel
Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning.

Download ansøgningsblanket til meritoverførsel (PDF)

Meritansøgningen sendes til:

sekretariat@dmjx.dk

Meritansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.)
  • Angivelse af, hvilke fag der ønskes meritgodkendt

Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser.

Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram