Skip to main content

Klager over prøver og eksamen

Klage- og ankeregler

Hvis du ønsker at klage i forbindelse med en eksamen, kan du finde DMJXs klageregler i dette dokument (PDF)