Skip to main content

Dispensation

Sådan søger du om dispensation fra de gældende regler om optagelse på vores efter- og videreuddannelser.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Tydelig identifikation (navn, adresse)
  • Klar angivelse af hvad du ønsker at søge dispensation fra
  • Begrundelse for hvorfor du ønsker at søge dispensation
  • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, lægeattest etc.)

Send din ansøgning til: sekretariat@dmjx.dk

 

Hvis du søger om dispensation fra andet end adgangskravene, sender du blot en mail til sekretariat@dmjx.dk.

Christina Hansen Falkenberg

Spørgsmål?

Christina Hansen Falkenberg
51 15 56 49 / chf@dmjx.dk