Skip to main content

Realkompetencevurdering

Få en individuel vurdering af alt det, du kan, men som du ikke har papir på.

Siden d. 1. august 2007 har det været muligt at få vurderet eventuelle realkompetencer – dvs. de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet.

Anerkendelse af realkompetencer kan gives i forhold til adgangskravene for en uddannelse, dele af en uddannelse eller en hel uddannelse.

Du har mulighed for at fremlægge dokumentation for opnåede kompetencer og få dem vurderet i forhold til adgangskrav og uddannelsesmål. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole beslutter om der skal iværksættes en realkompetencevurdering på baggrund af din fremlagte dokumentation for opnåede kompetencer.

Ved en realkompetencevurdering vurderer vi din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer i forhold til adgangskrav og uddannelsesmål.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejdslivet og fra fritidslivet.

Det kan f.eks. være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

Hvad er realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering er en vurdering af dine kompetencer, som bliver foretaget af en uddannelsesinstitution. Hvis du får anerkendt dine kompetencer, får du et bevis. En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i den enkelte uddannelses mål og adgangskrav.

Du kan søge om at få anerkendt dine kompetencer i forhold til:

 • Adgangskrav til en diplomuddannelse
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.
   
 • Indhold og mål i uddannelsesmoduler
  Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler/enkeltforløb på en diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis/bevis for bestået enkeltforløb.
   
 • Indhold og mål i en hel diplomuddannelse
  Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Hvilke uddannelser kan jeg søge realkompetencevurdering til?

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge realkompetencevurdering i forhold til diplomuddannelserne.

En eventuel ansøgning om realkompetencevurdering skal sendes til:

jura@dmjx.dk med angivelse i emnefeltet: RKV

Studieadministrationen tager stilling til, om:

 • ansøgningen har en karakter, så der ikke iværksættes en vurdering (afslag)
 • der umiddelbart mangler dokumentation, som efterspørges
 • ansøgningen skal sendes videre til vurdering.

Hvis/når ansøgningen skal behandles, går den videre til sagsbehandleren og den fagligt ansvarlige leder for pågældende diplomuddannelse. Disse laver i fællesskab en vurdering af ansøgningen ud fra den medsendte dokumentation. Øvrige undervisere kan indgå i bedømmelsen.

Mulige resultater af ansøgningen:

 • Godkendelse
 • Anmodning om yderligere dokumentation og/eller krav om praktiske prøver og/eller samtale(r)
 • Afslag

Hvor finder jeg mere om realkompetencevurdering?

Læs mere om realkompetencevurdering på Uddannelses- og forskningsministeriet eller Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre om dine muligheder for realkompetencevurdering.

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
30 32 25 91 / jja@dmjx.dk