Skip to main content

Kandidatmuligheder

Hvilke kandidatmuligheder er der?

Hvilke kandidatmuligheder er der?

Alle vores grunduddannelser er professionsbacheloruddannelser. Man har derfor ikke krav på en kandidatuddannelse efterfølgende. Alligevel ser vi mange af vores studerende blive optaget på mange forskellige kandidatuddannelser.

Da uddannelserne og lovgivningen hele tiden ændrer sig, er det altid en konkret faglig vurdering fra de respektive kandidatuddannelser, om en studerende herfra kan optages på en kandidatuddannelse.

Det er derfor svært at sige noget om på forhånd, men vores erfaringer for kandidatmuligheder er generelt positive.