Skip to main content

Om DMJX

Her kan du lære os lidt bedre at kende.

Hvem er vi?

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole uddanner fremtidens talenter inden for reklame, design, medietilrettelæggelse, journalistik, foto, kommunikation og medieledelse - og videreuddanner dem, der allerede arbejder inden for områderne.

Vi samarbejder med ledende uddannelsesinstitutioner over hele verden og med et hav af danske virksomheder og organisationer for at sikre uddannelser, der er praksisnære og målrettet en verden i forandring.

DMJX har omkring 2.000 indskrevne fuldtidsstuderende, som fordeler sig på ni studieretninger og desiden årligt knap 2.000 kursister på vores kurser og videreuddannelse.

Vi er omkring 160 fuldtidsansatte undervisere og forskere, administrativt personale samt et større antal eksterne undervisere.

Skolen ledes af en bestyrelse, som består af 13 stemmeberettigede medlemmer med Lea Korsgaard som formand. Den daglige ledelse af højskolen varetages af rektoratet, hvor Julie Sommerlund er rektor og Jens Grund er prorektor.

DMJX har domicil i både Aarhus og København. I 2020 flyttede Campus Aarhus fra den gamle bunker på Olof Palmes Allé til en ny, moderne uddannelsesbygning, som er tegnet af Arkitema Architects. Bygningen ligger på Katrinebjerg og huser installationskunstværket 'Jordlys og ping pong med solen' som er skabt af verdenskunstneren Pipilotti Rist. 
Campus København har siden 1999 ligget på Emdrupvej, men flyttede i 2024 til en ny, markant uddannelsesbygning i Ørestad Nord. Bygningen er tegnet af PLH Arkitekter og har DR og IT Universitetet som naboer.

 

Institutter binder uddannelse og forskning sammen

Højskolens videns- og uddannelsesaktiviteter er bygget op omkring fire institutter, som sikrer, at forskning og uddannelse er tæt knyttede til hinanden og gensidigt befrugter hinanden. Hvert institut huser et forskningscenter og en eller flere BA-uddannelser.

Institut for Journalistik

Institut for medier

Institut for Kommunikation

Institut for Visuel Kommunikation

- herunder studieretningerne:

Pædagogisk udvikling

Dertil kommer et tværgående Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet (CUK), som på tværs af institutter, centre og uddannelse arbejder for at understøtte pædagogisk udvikling, kvalitetssikring, refleksiv praksislæring og digitalisering.

 

Vi er stolte af vores historie

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en fusion af Den Grafiske Højskole og Danmarks Journalisthøjskole. Begge højskoler blev grundlagt af mediebranchen, og formålet var dengang, som nu, at bygge videnscentre, der leverer den bedst tænkelige specialiserede arbejdskraft på områderne.

Den Grafiske Højskole blev grundlagt i 1943, mens der fra 1946 blev undervist i journalistik som kursus på Aarhus Universitet. Men fra 1962 blev Danmarks Journalisthøjskole det eneste officielle sted at uddanne journalister i Danmark. Tilsammen leverer de to højskoler 80 års erfaringer til DMJX’ stærke fundament.

 

Vi skaber ny viden og udvikling 

Hvorfor nøjes med at følge med udviklingen, når man selv kan skabe den! Det gør vi på DMJX, hvor vi igennem anvendelsesorienteret forskning skaber viden for at innovere og forbedre vores uddannelser, så de altid er relevante for arbejdsmarkedet.

Det gælder også vores brede vifte af kurser og videreuddannelser, der bidrager til livslang læring og hjælper professionelle med at bevare deres relevans på et omskifteligt arbejdsmarked.

Vi har et enestående globalt samarbejde med cirka 100 universiteter i mere end 30 lande på tværs af discipliner. På den måde bringer vi Danmark ud i verden og verden til Danmark.

 

Mere om os

Hvis du vil vide mere om os, finder du neden for links til blandt andet 'statistik og nøgletal' samt info om vores organisation. Her kan du blandt andet læse mere om vores bestyrelse og finde oplysninger om vores ansøgere, studerende og dimittender.

 

Strategi 2023-25

- dyk ned i vores strategi, og bliv klogere på vores vision og mission samt de tre strategiske mål, som vi arbejder med.